Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Michaił Gorbaczow - Pierestrojka - definicja, opis, znaczenie

Pierestrojka, czyli „przebudowa” w języku rosyjskim, to ogólna nazwa działań, jakie podjęte zostały w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w roku 1985, kiedy do władzy doszedł Michaił Gorbaczow. Został on wówczas Sekretarzem Generalnym Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Jednym z głównych powodów zmian była fatalna sytuacja gospodarcza. Dlatego też jednym z pierwszych działań musiała być przebudowa gospodarki centralnie planowanej, która wyraźnie zawiodła. Postanowiono więc urynkowić (przynajmniej częściowo) gospodarkę radziecką.

Poza modernizacją sfery ekonomicznej państwa, rozpoczęto liberalizację upadającego systemu komunistycznego, co oznaczało zniesienie doktryny Breżniewa oraz umożliwienie  swobód obywatelskich na niespotykaną dotąd skalę. Oczywiście dotyczyły one również państw satelickich, co pozwoliło „Solidarności” na swoje działania, a w rezultacie doprowadziło do obrad Okrągłego Stołu i wyborów parlamentarnych w Polsce. Był to pierwszy zryw wolnościowy, za którym podążyły inne państwa, co wywołało tak zwaną Jesień Narodów, a w rezultacie upadek komunizmu.

Próbowano również poprawić stosunki z krajami bloku zachodniego. Wszystkie te zdarzenia spowodowały, że do końca pierestrojki, czyli do 1991 roku, udało się znacząco zmodernizować wiele podstaw państwowości (łącznie z systemem politycznym, gdyż komunizm upadł) ZSRR oraz poprawić jego wizerunek. Jeszcze w połowie roku 1991 doszło w Związku Radzieckim do puczu moskiewskiego, który miał ratować komunizm, jednak była to nieudana próba. Tym sposobem ZSRR przestało istnieć 26 grudnia 1991 r. Pierestrojka zakończyła się obaleniem komunizmu, co z kolei zamknęło temat „zimnej wojny”.

Miało to olbrzymie znaczenie, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa Europy – zarówno w sferze militarnej, jak i ekonomicznej.

Podobne wypracowania do Michaił Gorbaczow - Pierestrojka - definicja, opis, znaczenie