Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Embargo handlowe - Embargo - co to znaczy embargo? Definicja, znaczenie, przykłady embarga

Embargo to pojęcie z zakresu stosunków międzynarodowych. Dotyczy przede wszystkim sfery ekonomicznej, choć powodowane jest, najczęściej, złymi stosunkami między stronami (państwami). Termin ten oznacza zakaz wymiany handlowej (import, eksport) określonymi produktami bądź ogólną blokadę handlu między dwoma krajami. W dawnych czasach embargo stanowiło zapowiedź, bądź było wprowadzane już po wypowiedzeniu wojny danemu państwu. Miało na celu doprowadzenie gospodarki danego kraju do zachwiania, co stanowiło element nacisku – przyspieszało poddanie się czy też dojście do porozumienia.

Wyróżnić można kilka rodzajów embarga. Poza embargiem handlowym, występuje również blokada przepływu ludności bądź środków transportu międzynarodowego. W handlu zastosować można: całkowitą blokadę wymiany z jakimś państwem; zakaz przepływu konkretnych towarów (partial embargo) lub podniesienie cła na przewóz produktów z danego państwo, co stanowi jego handlową dyskryminację.

Najczęściej blokadę handlową nakłada się na kraje, które: nie szanują zasad polityki międzynarodowej albo praw człowieka, posiadają duży współczynnik przemytu (na przykład narkotyków), uczestniczą w nielegalnym handlu bronią lub zarządzane są przez reżimy wspierające terroryzm lub pracujące nad bronią jądrową. Zdarza się też (najczęściej przy partial embargo), że kraje nieposiadające wyżej wymienionych cech, również zostaną zablokowane. Przykładem może być embargo nałożone przez Rosję na polskie mięso (2005-2007), czy też wprowadzone w czerwcu 2011 roku rosyjskie embargo na warzywa z Unii Europejskiej.

Inne przykłady, to: wzajemna blokada przepływu osób i towarów między Kubą a Stanami Zjednoczonymi – efekt „kryzysu kubańskiego” z lat sześćdziesiątych XX wieku. Również na Bliskim Wschodzie często stosowane jest embargo – w roku 1973 kraje arabskie nałożyły embargo naftowe na sojuszników Izraela, z kolei na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wprowadzono embargo na ropę pochodzącą z Iraku; blokada handlowa dotknęła również Libię.

Dość ciekawym przykładem embarga jest nałożenie go na Bantustan przez RPA. Otóż, Bantustan – dziś już termin historyczny – to strefy wydzielone z terytorium Republiki Południowej Afryki w latach 1971-81 (w sumie około 1/8 terytorium). Mimo iż niepodległość tych terenów była jedynie pozorowane i bardziej przypominała rezerwat niż autonomię czy suwerenne państwo, i tak spotkały się one z blokadą handlową. W rezultacie tereny te na nowo włączono do terytorium RPA – tym razem nieodwracalnie.

Podobne wypracowania do Embargo handlowe - Embargo - co to znaczy embargo? Definicja, znaczenie, przykłady embarga