Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Dyplomacja - Korpus dyplomatyczny - co to jest korpus dyplomatyczny? Definicja, opis, zasady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Korpus dyplomatyczny to organizm bez charakteru prawnego. Nie ma zawartych w prawie międzynarodowym żadnych ustaleń w stosunku do korpusów, są one czysto zwyczajowe. Termin ten wywodzi się z języka francuskiego – corps diplomatique – i określa cały personel zaangażowany w organizację misji dyplomatycznej w danym kraju. Lista członków ujęta została w „spisie korpusu dyplomatycznego”. Do owego korpusu zalicza się również małżonków/ małżonki uczestniczących urzędników państwowych.

Niekiedy ogranicza się ilość osób przynależących do korpusu, zaliczając do niego jedynie osoby najważniejsze, akredytowane do udziału w misji przy władcy w danym państwie. Mowa wówczas o szefie misji (oraz jego małżonce), który może posiadać różną rangę (ambasadorzy/ nuncjusze apostolscy – jako klasa najwyższa; ministrowie/ posłowie/ internuncjusze apostolscy – jako klasa średnia; Chargé d'affaires [„odpowiedzialny za”] – jako najniższa klasa). Niezależnie od wysłannika, charakter misji zawsze jest tak samo poważny. Obowiązuje również zasada wzajemności, w związku z którą państwa wizytujące się wzajemnie powinny wysłać do siebie szefów tej samej rangi.

Spośród...

Podobne wypracowania