Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Liberalizm - Partie liberalne - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Liberalizm pochodzi od łacińskiego słowa „libertas” oznaczającego wolność, którą cieszy się „liber”, czyli człowiek wolny. W rozumieniu politycznym nazwa ta została użyta po raz pierwszy w deklaracji Napoleona Bonaparte z 1789 roku. Liberalizm jako ideologia polityczna rozwijał się od końca XVII wieku, często wiąże się go z ruchami wolnościowymi Wiosny Ludów.

Pierwsze partie liberalne powstały na przełomie XIX i XX wieku. Ich główną rolą było promowanie idei demokratycznych, wolności, równości i prawa wyborczego. Liberałowie opowiadają się za liberalizmem, czyli poglądem, który jednostkę ludzką traktuje autonomicznie, jako niepodzielną całość, uznając ją za najwyższą wartość podmiotową i przypisując jej najważniejsze wartości przedmiotowe. Sprzeciwiają się autorytetom religijnym i państwowym. W tej doktrynie najwyższą wartością przedmiotową jest wolność jednostki, której jedynym ograniczeniem są inne jednostki i współżycie z nimi w społeczeństwie. Liberałowie uważają równość za sedno sprawiedliwości, co wskazuje na nierozerwalny charakter obu tych wartości. Pierwsza z nich rozumiana jest jako nieograniczony dostęp wszystkich jednostek do praw i wolności. Członkowie partii liberalnych faworyzują...

Podobne wypracowania