Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rozporządzenie - definicja, charakterystyka, przykłady

Rozporządzenie w terminologii prawnej oznacza akt normatywny, który został wydany na podstawie upoważnienia, zgodnie z ustawą po to, aby wykonać zalecenie ustawy. 

Rozporządzenie jest podstawowym źródłem obowiązującego prawa i stanowi obok konstytucji i innych aktów istotną rolę w budowie praworządności.

Rozporządzenie jest aktem normatywnym niższej wagi, stoi niżej niż ustawa i wydawane jest zazwyczaj przez władzę wykonawczą jako zwieńczenie założeń ustawy. 

Rozporządzenie może zostać wydane przez osoby określone w Konstytucji, są to:

Prezydent, Rada Ministrów, Premier, Minister, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 

Rozporządzenie ma za zadanie wykonać zalecenia ustawy, nie może być sprzeczne z ustawą ani też wykraczać poza nią. Rozporządzenie jako akt prawny wydawany jest przez naczelne organy państwowe, na podstawie upoważnienia w ustawie. 

Rozporządzenia podobnie jak ustawy muszą być opublikowane w tzw. Dzienniku Ustaw. 

Mamy m.in. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, rozporządzenie prezesa Rady Ministrów itd. 

Rozporządzenie jest nakazem urzędowym, dekretem, który prowadzi do realizacji środków zawartych w ustawie. Zazwyczaj głośne są rozporządzenia poszczególnych resortów i ministerstw, które oświadczają w ten sposób realizację ustawy. 

Podobne wypracowania do Rozporządzenie - definicja, charakterystyka, przykłady