Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Pozew adhezyjny - definicja. Pozew adhezyjny w postępowaniu karnym

Pozew adhezyjny (z łac. adhaesio – łączenie) to próba połączenia wszystkich spraw w jedną, innymi słowy powództwo adhezyjne oznacza, że sprawca, który nas zaatakował nie tylko może otrzymać wyrok za atak na nas, ale jeśli podczas przestępstwa ucierpieliśmy, ale i doznaliśmy szkody majątkowej, możemy żądać od niego rekompensaty za tą szkodę np. zniszczony samochód albo wybite okno. 

W systemie prawnym proces adhezyjny upraszcza i przyspiesza procedurę wyroku sądowego, jest ułatwieniem dla wszystkich zainteresowanych stron. 

Bardzo często podczas przestępstwa dochodzi do szkód materialnych pokrzywdzonego, stąd też wymiar sprawiedliwości proponuje pozew adhezyjny jako proces uproszczony, uboczny, który podczas jednej sprawy rozwiąże problem całego zagadnienia. 

Procesy te toczą się równolegle, a sąd rozstrzyga zarówno w sprawie karnej, jak i cywilnej. 

Pozew adhezyjny rozpatrywany jest na podstawie tych samych dowodów. 

Wszystko oczywiście musi być wplecione w zdarzenie kiedy to napastnik napada na nas i przy okazji wyrządza wiele innych szkód na naszą niekorzyść. Pokrzywdzony zatem ma prawo dochodzić odszkodowania w sądzie. 

Proces adhezyjny oznacza postępowanie odpowiedzialności cywilnej, która została spowodowana dokonanym przestępstwem. Proces taki toczy się razem z procesem karnym. Proces adhezyjny pozwala przy jednej sprawie załatwić dodatkową kwestię, którą chcielibyśmy poruszyć w innej sprawie sądowej. 

Pozew adhezyjny pozwala uniknąć również dodatkowych kosztów dla wnioskodawcy. Proces adhezyjny dotyczy roszczeń tylko i wyłącznie majątkowych, które wyniknęły z przestępstwa – kradzież samochodu, wybicie szyby, podpalenie domu itd. 

Pozew adhezyjny nie może dotyczyć ochrony dóbr osobistych. Tak więc pozwala pokrzywdzonemu na dochodzenie roszczeń majątkowych, które utracił z powodu przestępstwa. 

Osobą uprawnioną do pozwu adhezyjnego jest osoba pokrzywdzona, która doznała nie tylko szkód osobistych, ale i majątkowych. 

Taki pozew może złożyć prokurator jeśli uzna to za stosowne lub też przez osoby najbliższe, jeśli pokrzywdzony umrze. Proces adhezyjny jest więc połączeniem dwóch zagadnień, które innym trybem musiałyby być rozpatrzone osobno. 

Podobne wypracowania do Pozew adhezyjny - definicja. Pozew adhezyjny w postępowaniu karnym