Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Dyrektywa - definicja, przykłady

Dyrektywa to inaczej oficjalne polecenie, oficjalne zarządzenie, które kierowane jest do osoby podległej przez przełożonego. 

Dyrektywa jest pojęciem, które ma szerokie zastosowanie, nie tylko w prawie, ale również w wojsku, w instytucjach finansowych, w strukturach typu Unii Europejska itd. 

Dyrektywa jest też rozkazem, oznacza, że osoba kierująca dyrektywę zleca coś do zrealizowania lub do zastosowania się. 

W sądownictwie dyrektywa to inaczej środki do wymierzenia kary, rada dla sądu, w jaki sposób ma wymierzyć karę. Wyróżniamy trzy rodzaje dyrektywy sądowego wymiaru kary:

- dyrektywa prewencji indywidualnej

- dyrektywa prewencji generalnej

- dyrektywa zadośćuczynienia pokrzywdzonemu.

Dyrektywa jest również wskazówką dotyczącą postępowania lub działania w określonej sytuacji. Dyrektywa jest zleceniem, wytyczną i zarządzeniem. 

W Unii Europejskiej dyrektywa oznacza akt prawa pochodnego, wspólnotowego, który stosuje się wobec zobowiązujących państw do przestrzegania pewnych regulacji prawnych, zgodnie z obowiązującą unijną strukturą. 

Dyrektywy Unii Europejskiej oznaczają normalizację i ujednolicenie czynności w różnych krajach tak aby zachować spójność prawa. Dyrektywa unijna daje państwom członkowskim możliwość wyboru pomiędzy kilkoma opcjami. Przykładem dyrektyw unijnych są m.in. dyrektywa VAT. 

Dyrektywa unijna ma charakter wiążący i obowiązuje podmioty, do których jest kierowana. 

Dyrektywa jest również zbiorem przepisów zasad składających się na całość zwaną instrukcją. Dyrektywa wprowadza realizację pewnych instrukcji i oczekuje działania w kierunku zaleconym. 

W potocznym rozumieniu dyrektywa jest normą postępowania, do której osoby podwładne muszą się zastosować. 

Przykładem może być dyrektor, który zleca dyrektywy swoim podwładnym pracownikom itd. Podmiot otrzymuje realizację zadania, a zleceniodawca egzekwuje jego realizację. 

Podobne wypracowania do Dyrektywa - definicja, przykłady