Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Subwencja - definicja, rodzaje, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Subwencja z łac. subventio – zapomoga, oznacza nieodpłatną i dobrowolną pomoc finansową, jakiej udziela np. państwo, innym instytucjom państwowym lub organizacjom prywatnym.

Na subwencję mogą liczyć samorządy terytorialne, firmy prywatne, spółki akcyjne, osoby fizyczne i organizacje socjalne. 

Subwencja jest bezzwrotna, co oznacza, że nie jest dotacją. Składający subwencję nie oczekuje zwrotu. Jeżeli pomoc finansowa idzie do prywatnego przedsiębiorcy, decyduje on o rozdysponowaniu środków wedle własnego uznania. 

W ekonomii wyróżniamy kilka rodzajów subwencji: subwencję ogólna, subwencję przedmiotową, komunalną, oświatową i wyrównawczą. 

Subwencja ogólna jest tą podstawową subwencją, gdzie państwo udziela wsparcia innym instytucjom. Subwencja przedmiotowa dotyczy konkretnego celu np. dopłat do kredytów.

Subwencja oświatowa ma charakter bezzwrotnej pomocy dla nauki i edukacji, a wyrównawcza dotyczy regulacji i normowania dodatków dla różnych gmin i województw, tak aby wyrównać ich poziom fiskalny.

Istnieje jeszcze jeden rodzaj subwencji, jest nią subwencja polityczna, która dotyczy finansowania partii politycznych....

Podobne wypracowania