Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Spór kompetencyjny - definicja, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Spór kompetencyjny w postępowaniu administracyjnym oznacza spór pomiędzy samorządem terytorialnym a administracją rządową. Taki spór rozstrzygany jest przez sąd administracyjny. Spór kompetencyjny pojawia się w momencie kiedy jeden organ nie uznaje za właściwe postępowania innego organu, wtedy też sąd administracyjny taki spór rozwiązuje. 

Spór kompetencyjny może wywołać jedna ze stron, organy samorządu terytorialnego lub ministrowie – sprawiedliwości lub administracji publicznej a także Prokurator Generalny, do takiego sporu może również przystąpić Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Spór kompetencyjny jest specyficznym sporem wynikającym z Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku poważnego sporu, jest on rozwiązywany przez Naczelny Sąd Administracyjny. Taki sąd rozstrzyga spór o właściwość między organami konfliktu. 

Tego typu kompetencja NSA wynikają z ustawy – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych następuje więc na drodze sądowej, wynika on z rozbieżności stanowisk dwóch stron co do sporu. Taki spór może jednak dotyczyć jedynie konstytucyjnych organów, spór...

Podobne wypracowania