Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Stan nadzwyczajny - definicja, przykłady. Stan nadzwyczajny w Polsce

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Stan nadzwyczajny jest terminem, który oznacza reżim państwowy i sytuację prawną, która zmierza do zażegnania zagrożeń ze strony różnorodnych zjawisk mogących wpływać na bezpieczeństwo państwa. Podczas stanu nadzwyczajnego mamy do czynienia z sytuacją, kiedy konstytucyjne metody zawodzą, a jedynym rozwiązaniem jest wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. W terminologii bezpieczeństwa publicznego stan nadzwyczajny posiada podstawę prawną, o której jest mowa w Konstytucji RP w rozdziale XI, który jest poświęcony zagadnieniom stanu nadzwyczajnego. Art. 228 pkt 1 mówi, że: 

„W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej.”

Ustawa określa jasno i precyzuje dobitnie na jakich warunkach może zostać wprowadzony stan nadzwyczajny. Stan nadzwyczajny może być wprowadzony za pomocą rozporządzenia tylko za pomocą uprzedniej ustawy, której treść jest podawana do wiadomości publicznej. 

Działania podczas stanu nadzwyczajnego podejmowane są w oparciu o rzeczywiste zagrożenie i nie mogą przekraczać swoich uprawnień. Podczas trwania stanu nadzwyczajnego...

Podobne wypracowania