Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe - definicja i porównanie (różnice, podobieństwa)

Bezpieczeństwo najłatwiej określić jako stan lub proces, w którym dany podmiot może istnieć oraz rozwijać się. Jest ono zjawiskiem niestałym.

Bezpieczeństwo narodowe jest to potencjał państwa objawiający się w zdolności do skutecznej obrony terytorium zarówno przed atakami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Władza ma za zadanie zapewnienie całemu społeczeństwu bezpieczeństwa nie tylko na płaszczyźnie militarnej, ale również społecznej, ekonomicznej czy politycznej. Obowiązkiem władz jest więc zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa za pomocą środków militarnych, ale też ekonomicznych i politycznych. Nierealne jest zapewnienie bezpieczeństwa na stałe.

Bezpieczeństwo międzynarodowe to określony układ stosunków na arenie światowej ,zapewniający stan wolny od groźby napaści lub presji zewnętrznej na dane państwo. Jak w przypadku bezpieczeństwa narodowego – dotyczy ono zarówno kwestii militarnych, jak i pozamilitarnych. Stabilizację międzynarodową zapewniają wszelkiego rodzaju działania transnarodowe mające zapewnić bezpieczeństwo na całym świecie lub w określonej jego części – mogą to być umowy, traktaty, porozumienia, konwencje czy deklaracje. Ich podpisanie skutkuje powstaniem układu sojuszniczego między sygnatariuszami.

Porównując oba rodzaje bezpieczeństw, na samym początku należy podkreślić, że jak niekiedy mylnie rozumuje się, iż na bezpieczeństwo międzynarodowe składa się suma poszczególnych bezpieczeństw narodowych! Jest to zaś, jak zostało powiedziane, system porozumień międzynarodowych mających zapewnić wspólne bezpieczeństwo, a w razie napaści udzielić pomocy zaatakowanym sygnatariuszom. Układ taki pozwala osiągnąć stabilizację na arenie międzynarodowej.

Duży wpływ na tę sytuację ma również bezpieczeństwo narodowe w poszczególnych krajach. Państwa chętniej chcą porozumiewać się z krajami o stabilnej sytuacji politycznej, gospodarczej i ekonomicznej. Bezpieczeństwo międzynarodowe jest pojęciem znacznie szerszym od bezpieczeństwa narodowego, jednak straciłoby swój sens bez tego drugiego.

Podobne wypracowania do Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe - definicja i porównanie (różnice, podobieństwa)