Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rodzina - rodzaje rodziny. Podział rodziny wg kryterium zróżnicowania więzi społecznej

Członków rodziny wiąże więź formalna, która określa ich wzajemne praw i obowiązki, więź małżeńska oraz wspólnota materialna i mieszkaniowa, a także różnorakie funkcje, jakie ta grupa spełnia.

W zależności od przyjętego kryterium, wyodrębnić można różne rodzaje rodzin istniejące w społeczeństwie. Jednym z takich kryteriów może być zróżnicowanie więzi społecznej. 

W rodzinie normalnej, która opiera się na więzi biologicznej łączącej małżonków, rodziców dziećmi, panuje zazwyczaj atmosfera przyjazna współżyciu i budowaniu relacji. Dba się o zaspokojenie potrzeb i wspieranie samorealizacji każdego członka rodziny, zwłaszcza jeśli chodzi o wychowanie i wykształcenie potomstwa. Tego typu układ rodzinny sprzyja też łatwiejszemu rozwiązywaniu pojawiających się sporów. 

Innym typem rodziny, jest rodzina niepełna, czyli taka, w której nieobecny jest jeden z rodziców. W zależności od powodu nieobecności rodzica, którym może być zarówno śmierć, jaki i rozwód, częściej mogą pojawiać się trudności w zawiązaniu więzi między członkami rodziny, a i wychowanie dzieci jest wówczas trudniejsze. 

Rodzinę, w której jedno z małżonków zawiera kolejny związek, nazywa się rodziną rozbitą lub zreorganizowaną. Wówczas, układ stosunków wewnątrz takiej rodziny jest bardzo skomplikowany, gdyż dzieciom trudno jest nawiązać więź z ojczymem lub macochą. 

Istnieją też rodziny o zaburzonej strukturze wewnętrznej. Do takich, należy z pewnością rodzina zdezorganizowana, czyli taka, w której wciąż zdarzają się nieporozumienia, które utrudniają proces nawiązywania więzi społecznych. Innym rodzajem tego typu rodziny jest rodzina zdemoralizowana, której członkowie maja konflikt z prawem lub nie potrafią żyć zgodnie z zasadami życia społecznego. Czasami, nie przeszkadza to jednak członkom takiej rodziny żyć zgodnie we własnym gronie. 

Osobnym przypadkiem rodziny jest jeszcze rodzina zastępcza, nie związana więzią biologiczna między rodzicami i dziećmi. Oparta jest za to na więzi wspólnego życia i sprawowane w jej ramach funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Podobne wypracowania do Rodzina - rodzaje rodziny. Podział rodziny wg kryterium zróżnicowania więzi społecznej