Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rodzina - rodzaje rodziny. Podział rodziny wg kryterium stanu ekonomicznego

W zależności od przyjętego kryterium, wyodrębnić można różne rodzaje rodzin istniejące w społeczeństwie. Jednym z takich kryteriów może być stan ekonomiczny i zgodnie z nim, rodziny podzielić można na:

- rodziny bardzo biedne – rodziny, które nie mają żadnego stałego źródła dochodu; utrzymują się dzięki wykonywaniu różnorakich prac dorywczych lub sezonowych członków rodziny, z zasiłku przyznanego przez Urząd Pracy lub opiekę społeczną; w gruncie rzeczy, osoby te pozbawione są szans na godne życie i mogą nie być w stanie stworzyć dzieciom odpowiednich warunków rozwoju, nie są w stanie wychowywać ich w optymalnej atmosferze i zatroszczyć się o ich wykształcenie;

- rodziny biedne – rodziny będące w lepszej sytuacji niż rodziny bardzo biedne, ale takie, w których z trudem udaje się zatroszczyć o konieczne dla życia środki; charakteryzują się często tym, że rodzice, zmagając się z trudnościami ekonomicznymi, nie potrafią stworzyć dzieciom optymalnych warunków wychowawczych, a co za tym idzie, niekoniecznie dążą do dobrego wykształcenia potomstwa, ponieważ w takich wypadkach, może to nie stanowić ich głównej troski;

- rodziny zamożne - rodziny żyjące dostatnio, w których niemalże niczego nie brakuje; wywodzą się często z tzw. klasy średniej społeczeństwa, a ich przedstawiciele aspirują do awansu społecznego; w takich rodzinach warunki jakie stwarza się dzieciom są dobre, a poziom kształcenia dość wysoki, ponieważ wszelkie potrzeby ekonomiczne członków rodziny mogą być zaspokojone i nie stanowią przeszkody w wychowaniu;

- rodziny bardzo zamożne - rodziny, których stan ekonomiczny jest bardzo wysoki; dzieci mają często zapewnioną edukację w najlepszych placówkach, a ich wychowanie i proces kształcenia są jedną z głównych trosk rodziców. 

Zubożenie społeczeństwa na skutek niekorzystnych procesów społeczno-ekonomicznych, dotyka zawsze części rodzin. Ubogie życie zaś, nie pozwala zaspokoić podstawowych potrzeb i może powodować obniżenie poziomu własnej wartości członków rodziny, ponieważ zarówno kobiety, jak i mężczyźni ubóstwo traktują jako osobistą porażkę. W rodzinach skutkuje to często narastaniem niepokojów i skłonnością do kłótni, a zachowanie rodziców przenosi się często na dzieci. Wszystko to negatywnie wpływa na więzi rodzinne i może prowadzić do izolacji społecznej.

Podobne wypracowania do Rodzina - rodzaje rodziny. Podział rodziny wg kryterium stanu ekonomicznego