Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

FAO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa cele, działalność, historia

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. Ford and Agriculture Organization of the United Nations - FAO) – jest jedną z 16 wyspecjalizowanych organizacji działających przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Utworzona została 16 października 1965 r., w Quebecu, i w dzień ten obchodzi się do dzisiaj Światowy Dzień Żywności. W konstytucjach, jakie wówczas sformułowano, za podstawowy cel istnienia FAO uznano walkę z biedą i głodem oraz promowanie dobrobytu poprzez podnoszenie poziomu wyżywienia narodów i rozwój rolnictwa. FAO koordynuje więc różnorakie działania zmierzające do polepszenia jakości wytwarzanych produktów, czuwa nad ich wymianą, a następnie dystrybucją. Obecnie, dotyczy to zarówno rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, jak i wszelkich zasobów naturalnych. Jej zadaniem jest też dążenie do zwiększenia konsumpcji i poprawy warunków życia zwłaszcza na wsiach. Czuwa też nad ustabilizowaniem cen surowców rolniczych, udziela pomocy technicznej krajom, których kultura rolna nie stoi na wysokim poziomie. Poza tym, specjaliści z FAO przygotowują rozmaite projekty programów uruchamianych na wypadek zaistnienia klęsk żywnościowych.

Najwyższym...

Podobne wypracowania