Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konstytucja RP - art. 35. - interpretacja, znaczenie

Konstytucja RP, Rozdział 1, Art. 35: „1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury. 2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.”

Art. 35. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi o tym, że każda osoba należąca do mniejszości ma prawo do wolnej decyzji czy będzie, czy też nie traktowana jako mniejszość, jeśli jednak zdecyduje, że przynależy do mniejszości – Rzeczpospolita gwarantuje jej pewne prawa. Taka mniejszość narodowa musi jednak realnie, obiektywnie istnieć, tworzyć jakąś społeczność, która się wyróżnia, co można stwierdzić na podstawie jasnych kryteriów. Tylko ustawa ma moc nakazania osobom będącym w mniejszości – ujawnienia swojej przynależności czy kraju pochodzenia. Pojęcie mniejszości, narodowej i etnicznej, definiuje odrębna ustawa. 

W Rzeczypospolitej, mniejszością narodową nazywa się grupę polskich obywateli, która jest mniej liczna od pozostałej części ludności RP, odróżnia się językiem, kulturą i tradycją i dąży do ich zachowania, ma własną świadomość historyczną i jej broni, jej przodkowie zamieszkiwali terytorium Polski od co najmniej 100 lat i utożsamiają się ze swoim, narodem, który zorganizowany jest w odrębnym państwie. Mniejszością narodową w Rzeczypospolitej Polskiej będą zatem Białorusini, Czesi, Litwini, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy, Ukraińcy i Żydzi. Jeśli natomiast jakaś mniejszość nie utożsamia się z narodem zamieszkującym inne państwo – jest to mniejszość etniczna: Karaimi, Łemkowie, Romowie i Tatarzy. 

Obywatele należący do mniejszości mają prawo do własnego języka i obyczajów, do zachowywania swojej tradycji i kultury, do nauki własnego języka i nauki w tym języku. W niektórych wypadkach, w gminach zamieszkiwanych przez dane mniejszości, ich język może tez być używany jako pomocniczy. Władze publiczne mają obowiązek wspierania wszelkich tego typu inicjatyw mniejszości narodowych i etnicznych. 

Oprócz tego, mniejszości mają też prawo uczestniczenia w życiu politycznym i mogą zasiadać w polskim parlamencie.

Podobne wypracowania do Konstytucja RP - art. 35. - interpretacja, znaczenie