Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konstytucja RP - art. 35. - interpretacja, znaczenie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Konstytucja RP, Rozdział 1, Art. 35: „1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury. 2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.”

Art. 35. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi o tym, że każda osoba należąca do mniejszości ma prawo do wolnej decyzji czy będzie, czy też nie traktowana jako mniejszość, jeśli jednak zdecyduje, że przynależy do mniejszości – Rzeczpospolita gwarantuje jej pewne prawa. Taka mniejszość narodowa musi jednak realnie, obiektywnie istnieć, tworzyć jakąś społeczność, która się wyróżnia, co można stwierdzić na podstawie jasnych kryteriów. Tylko ustawa ma moc nakazania osobom będącym w mniejszości – ujawnienia swojej przynależności czy kraju pochodzenia. Pojęcie mniejszości, narodowej i etnicznej, definiuje odrębna ustawa. 

W Rzeczypospolitej, mniejszością narodową nazywa się grupę polskich obywateli, która jest...

Podobne wypracowania