Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konstytucja RP - art. 146. - interpretacja, znaczenie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Art. 146. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dotyczy Rady Ministrów (przy czym kompetencje Rady Ministrów regulują też oddzielne ustawy i umowy międzynarodowe). Rada Ministrów bierze udział w stanowieniu aktów prawa Unii Europejskiej i nakreśla kierunki polityki międzynarodowej. 

Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną RP, a zatem jest organem władzy wykonawczej. Wytycza pola politycznej działalności, wskazuje zadania do realizacji i wciela w życie konkretne projekty przy pomocy środków administracyjnych. Rządzi, czyli – kieruje realizacja podstawowych funkcji państwa. 

Rada Ministrów odpowiada za sprawy polityki państwowej niezastrzeżone dla innych organów władzy. Kieruje też administracją rządową, czyli może ingerować w działalność podległych jej organów, a Prezes Rady Ministrów, poszczególni ministrowie i wojewodowie mogą im wydawać polecenia.

Rada Ministrów zapewnia wykonanie ustaw, a więc ma rozległe obowiązki dotyczące ich realizacji. Dlatego też, dysponuje różnymi środkami, by móc wpływać na inne organy, by prawidłowo wykonywały swoje ustawowe zadania. Ministrowie mogą wydawać tylko rozporządzenia wykonawcze, które...

Podobne wypracowania