Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

UNESCO - cele, działalność, funkcje. Opis

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

UNESCO, czyli - w nieco złożonej formie - Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury - to wyspecjalizowana część strukturalna ONZ. Z główne zadanie UNESCO uznało promowanie międzynarodowej kooperacji w dziedzinach takich jak: kultura, szkolnictwo i nauka. Na szeroką skalę zajmuje się również walką o prawa człowieka.

Jak już zostało powiedziane - podstawowym celem UNESCO jest utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa narodów poprzez szerzenie oświaty, kultury i nauki. UNESCO dąży do zapewnienie ogólnego poszanowania sprawiedliwości, praworządności i praw człowieka, a także wszystkich swobód zapisanych w Karcie ONZ bez względu na język, rasę, religię czy płeć. Dla realizacji tych celów UNESCO popiera współpracę narodów na drodze rozwoju kultury, upowszechniania oświaty i badań naukowych. Organizuje konferencje, międzynarodowe seminaria i sympozja, tworzy grupy badawcze i przygotowuje projekty konwencji, inicjuje programy działania i udziela koniecznej pomocy technicznej, organizuje kampanie informacyjno-promocyjne i obchody rocznic międzynarodowych. 

Pola działalności UNESCO są zatem bardzo rozległe. Jeśli chodzi o oświatę, to prowadzi ona np. programy zmierzające do likwidacji analfabetyzmu...

Podobne wypracowania