Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Obywatel - postawy obywatelskie i działania obywatelskie. Dobry obywatel - cechy

Obywatelem nazywamy osobę formalnie przynależącą do danego kraju, to znaczy – posiadającą w nim określone prawa, ale także obowiązki obywatelskie (również określone prawa i obowiązki posiada państwo względem swojego obywatela). Bardzo trudno określić dokładnie, czym powinien charakteryzować się dobry obywatel, jednak można wymienić postawy, które mogą być nazywane „obywatelskim”, a więc takimi, które mogą służyć za przykład dla reszty społeczeństwa.

Jedną z najważniejszych cech jest uczciwość – nie tylko względem najbliższych nam osób, ale wszystkich obywateli, jak również władzy. Dobre państwo można stworzyć tylko przy pomocy uczciwych obywateli, którzy będą potrafili dbać o dobro narodu tak samo jak o dobro osobiste.

Społeczeństwo powinno cechować się również sporą aktywnością, gdyż nie tylko władza może dokonywać zmian, mogą to czynić również poszczególne jednostki. Muszą one jednak przede wszystkim wierzyć, że jest to osiągalne. Naszą aktywność możemy uskuteczniać poprzez czynne bądź bierne uczestnictwo w wyborach, zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowych czy pomagając jako wolontariusze. Obywatele powinni być świadomi  swoich praw, ale również wywiązywać się z nałożonych na nich obowiązków.

Muszą czuć więź emocjonalną z narodem, gdyż to pomoże im utożsamić się z nim i – dalej – lepiej zadbać o wspólne dobro ojczyzny. Powinni być otwarci na zmiany, jednak istotne jest to, by potrafili spojrzeć na otaczającą rzeczywistość z pewną dozą krytycyzm – np. nie przyjmować za pewnik wszystkich informacji jakie otrzymują z mediów.

Dobrego obywatela powinna cechować tolerancja. Aby żyć w społeczeństwie, potrzebne jest wypracowanie pewnych kompromisów, zaakceptowanie wszelkich inność. Naród jest zbiorem indywiduów, które przez swoją różnorodność tworzą pełne, dobrze zorganizowane społeczeństwo. Ludzie powinni dążyć do ideału, gdyż jedynie zmieniając siebie, jesteśmy w stanie dokonać istotnych zmian w całym społeczeństwie, które powinno stawać się coraz lepsze.

Również odwaga obywatelska jest bardzo ceniona w dzisiejszych czasach – każdy powinien wiedzieć, że za określonymi czynami kryją się też określone konsekwencje. Powinniśmy uważać na nasze słowa i brać za nie odpowiedzialność. Wszyscy jesteśmy ludźmi i popełniamy błędy i powinniśmy umieć się do nich przyznać. Dobrzy obywatele dostrzegać problemy społeczności, potrzeby innych ludzi, wykazać chęć pomocy i zainteresowanie otaczającą nas rzeczywistością.

Dobrego obywatela najłatwiej więc dostrzec patrząc na jego postępowanie. Wyżej wymienione zachowania powinny stanowić drogowskazy dla każdego z nas, jako że jedynie z dobrych i światłych obywateli może powstać dobre i światłe państwo.

Podobne wypracowania do Obywatel - postawy obywatelskie i działania obywatelskie. Dobry obywatel - cechy