Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rodzina jako grupa społeczna - wypracowanie. Rodzina w społeczeństwie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Rodzina jest grupą społeczną, ponieważ stanowi względnie trwałą zbiorowość jednostek, które łączy więź społeczna. 

Grupa społeczna oznacza taką zbiorowość, której członków łączy zarówno subiektywna, jak i obiektywna więź; mają oni wspólne cechy i wzajemnie się kontaktują. 

Rodzina jest małą (lub tzw. minigrupą, bo najmniejszą z możliwych) grupą społeczną. Opiera się na intymnym związku osób, na ich wzajemnym współdziałaniu i podejmowaniu wspólnej odpowiedzialności. Występowała we wszystkich społecznościach ludzkich w historii, a jej formy warunkowała kultura danej społeczności.

Rodzina jako grupa społeczna spełnia trzy funkcje:

- małżeńską – bycie żoną lub mężem i zaspokajanie wzajemnych potrzeb uczuciowych, 

- rodzicielską – bycie matką lub ojcem i zaspokajanie wzajemnych potrzeb uczuciowych rodziców i dzieci,

- braterską – bycie siostrą lub bratem i zaspokajanie potrzeb uczuciowych rodzeństwa.

Rodzina, zawsze miała do spełnienia dwie podstawowe funkcje: prokreacyjną (przekazywanie życia) i socjalizacyjną (wychowanie potomstwa, przekazanie elementów kultury). A zatem, te dwa aspekty wyróżniają rodzinę spośród...

Podobne wypracowania