Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rodzina jako grupa społeczna - wypracowanie. Rodzina w społeczeństwie

Rodzina jest grupą społeczną, ponieważ stanowi względnie trwałą zbiorowość jednostek, które łączy więź społeczna. 

Grupa społeczna oznacza taką zbiorowość, której członków łączy zarówno subiektywna, jak i obiektywna więź; mają oni wspólne cechy i wzajemnie się kontaktują. 

Rodzina jest małą (lub tzw. minigrupą, bo najmniejszą z możliwych) grupą społeczną. Opiera się na intymnym związku osób, na ich wzajemnym współdziałaniu i podejmowaniu wspólnej odpowiedzialności. Występowała we wszystkich społecznościach ludzkich w historii, a jej formy warunkowała kultura danej społeczności.

Rodzina jako grupa społeczna spełnia trzy funkcje:

- małżeńską – bycie żoną lub mężem i zaspokajanie wzajemnych potrzeb uczuciowych, 

- rodzicielską – bycie matką lub ojcem i zaspokajanie wzajemnych potrzeb uczuciowych rodziców i dzieci,

- braterską – bycie siostrą lub bratem i zaspokajanie potrzeb uczuciowych rodzeństwa.

Rodzina, zawsze miała do spełnienia dwie podstawowe funkcje: prokreacyjną (przekazywanie życia) i socjalizacyjną (wychowanie potomstwa, przekazanie elementów kultury). A zatem, te dwa aspekty wyróżniają rodzinę spośród innych grup społecznych, jako fundamentalną dla istnienia społeczeństwa w ogóle. Jest to jedyna grupa społeczna, która nie polega na zwiększaniu swojej liczebności przez przyjmowanie członków z zewnątrz, lecz przeciwnie – jest tzw. grupą rozrodczą, ponieważ jej członkowie przychodzą z wewnątrz, poprzez rodzenie kolejnych członków tej społeczności. Od niej zatem zależy przekazywanie biologicznych cech gatunku, a także – utrwalanie dziedzictwa kulturowego następnym pokoleniom i samodzielne wytwarzanie jego elementów (np. przez zaprowadzanie nowych zwyczajów, stosowanie nowego słownictwa i – przekazywaniu ich dalej, innym członkom społeczności). 

Ze względu na istnienie w rodzinie szczególnych więzi osobowych, w społeczeństwie i w innych grupach je tworzących, wytwarza się wewnętrzna spójność, która pozwala na realizację zbiorowych lub indywidualnych potrzeb. Więzi rodzinne warunkują też wzajemną lojalność i wierność wobec członków rodziny, a w szerszym zakresie – wobec całej społeczności. Pomagają też współpracować, a w razie potrzeby - przeciwstawiać się innym zbiorowościom. Bliskość członków rodziny wpływa na ukształtowanie się świadomości „my” w ramach grupy społecznej. W rodzinie dotyczy to np. wspólnego nazwiska, wspólnoty krwi, miejsca zamieszkania itp. 

Podobne wypracowania do Rodzina jako grupa społeczna - wypracowanie. Rodzina w społeczeństwie