Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI w. - uwarunkowania geopolityczne i geoekonomiczne. Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Bezpieczeństwo narodowe oznacza zdolność państwa do obrony swojego terytorium. Dotyczy to zarówno ataków z zewnątrz, jak i potencjalnych problemów wewnętrznych. Możemy wyznaczyć następujące czynniki składające się na bezpieczeństwo narodowe:

- potencjał militarny – oznaczający stan narodowych sił zbrojnych, które muszą zapewnić obronę kraju w razie napaści zewnętrznej. Polskie Siły Zbrojne stoją na straży suwerenności kraju, a zwierzchnictwo nad nimi pełni prezydent. W Wojsku Polskim służy obecnie niecałe 100 tys. żołnierzy. Występują tam cztery rodzaje sił zbrojnych: Wojska Lądowe, Marynarka Wojenna, Siły Powietrzne, Wojska Specjalne.

- czynnik demograficzny – jego wyznacznikiem jest stan populacji w danym państwie. By obywatele czuli się bezpiecznie, nie może dojść do zaburzenia struktury wiekowej kraju; nie można dopuścić do tego, by społeczeństwo nieustannie się „starzało”. Według Głównego Urzędu Statystycznego, Polska w 2010 roku miała 38 204 000 mieszkańców. To około 36 tys. więcej niż w roku poprzednim. Niż demograficzny lat 90. może już niedługo spowodować poważne zaburzenia w gospodarce, gdy liczba emerytów będzie znacznie większa niż ludzi w wieku produkcyjnym.

- czynnik ekonomiczny...

Podobne wypracowania