Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Skarga kasacyjna - definicja, opracowanie. Skarga kasacyjna do NSA

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Skarga kasacyjna to w teorii prawa i w postępowaniu cywilnym wyjątkowy środek zaskarżenia. Przysługuje dzięki niej zaskarżenie od wyroku prawomocnego i ewentualnego odrzucenia lub umorzenia pozwu, wydane przez sąd II instancji. Skarga kasacyjna jest rozpatrywana przez Sąd Najwyższy. 

Wniesienie skargi kasacyjnej uzależnione jest od sądu wydającego zaskarżenie. Do wniesienia skargi kasacyjnej powołana jest strona w sprawie, ale także Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Skarga kasacyjna musi spełnić ściśle określone wymogi i wytyczne. Skargę kasacyjną gwarantuje Kodeks Postępowania Cywilnego, który w art. 398 mówi: 

„Od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie strona, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka może wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.”

Skarga kasacyjna nie może dotyczyć praw majątkowych, gdzie wartość sprawy jest mniejsza niż 50 tys. złotych. Skarga kasacyjna nie dotyczy rozwodu, separacji, alimentów, ekwiwalentów itd. 

Powodem...

Podobne wypracowania