Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Stan nadzwyczajny - stan wojny - porównanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Stan nadzwyczajny jest stanem, w którym panuje określony reżim państwowy zmierzający do likwidacji lub też informujący o zagrożeniu płynącym np. z zewnątrz lub z powodu klęski żywiołowej. Tego typu stan gwarantowany jest podstawą prawną określoną w ustawach oraz w konstytucji. 

Stan wojenny jest specyficznym rodzajem stanu nadzwyczajnego i oznacza, że władzę państwową oraz administrację przejmuje wojsko oraz armia. Stan wojenny wprowadzany jest na podstawie realnych zagrożeń wynikających z racjonalnej oceny sytuacji. Powodem wprowadzenia stanu wojennego może być interwencja z zewnątrz np. napaść na państwo lub zamach stanu czy też rewolucja. 

Stan wojny regulowany jest w Konwencji Haskiej w 1907 r. Stan wojny jest instytucją prawną, która za pomocą stanu wojennego reguluje zagrożenie i stosunki wewnątrz państwa. Stan wojny nie oznacza działań wojennych. W Polsce organem uprawnionym do powołania stanu wojny jest Sejm lub Prezydent RP.

Państwo musi zapewniać bezpieczeństwo i niepodległość, musi dbać o suwerenność i nienaruszalność granic a także dbać o dobro obywateli i społeczeństwa, w tym też celu może powoływać stan wojny. 

Dzięki Konwencji Haskiej państwo może wypowiedzieć wojnę innym państwom, jeśli poczuje się zagrożone,...

Podobne wypracowania