Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Subwencja wyrównawcza - definicja, przykłady. Subwencja wyrównawcza dla gmin, powiatów

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Subwencja inaczej subsydium, oznacza pewien rodzaj dotacji bezzwrotnej od państwa dla instytucji samorządowych lub powiatowych. 

Subwencja wyrównawcza jest szczególnym rodzajem subwencji, czyli bezzwrotnego dofinansowania. Charakteryzuje się wyrównaniem fiskalnym gmin i województw. 

Subwencja wyrównawcza dzieli się na subwencję podstawową i subwencję uzupełniającą. Subwencja podstawowa ma za zadanie wyrównanie i podniesienie dochodów gminnych, które mają niskie dochody podatkowe na jednego mieszkańca. Oznacza dofinansowania dla powiatów, których wskaźnik dochodów powiatowych na 1 mieszkańca powiatu jest mniejszy niż wskaźnik wszystkich dochodów powiatowych na 1 mieszkańca we wskaźniku krajowym. 

Subwencję wyrównawczą otrzymują te powiaty, które charakteryzują dochody poniżej średniej krajowej. 

Dodatkowo istnieje również subwencja wyrównawcza, która przeznaczona jest dla wyjątkowo słabych powiatów, a dochód podatkowy powiatu na 1 mieszkańca mniejszy jest od średniej krajowej. Państwo za pomocą budżetu państwowego jest w stanie wydawać środki na wsparcie dla słabiej rozwiniętych regionów kraju, może też korzystać ze środków pozabudżetowych, o ile takowe posiada, a które adresowane są dla podmiotów niepaństwowych, prywatnych. 

Podobne wypracowania