Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Subwencja wyrównawcza - definicja, przykłady. Subwencja wyrównawcza dla gmin, powiatów

Subwencja inaczej subsydium, oznacza pewien rodzaj dotacji bezzwrotnej od państwa dla instytucji samorządowych lub powiatowych. 

Subwencja wyrównawcza jest szczególnym rodzajem subwencji, czyli bezzwrotnego dofinansowania. Charakteryzuje się wyrównaniem fiskalnym gmin i województw. 

Subwencja wyrównawcza dzieli się na subwencję podstawową i subwencję uzupełniającą. Subwencja podstawowa ma za zadanie wyrównanie i podniesienie dochodów gminnych, które mają niskie dochody podatkowe na jednego mieszkańca. Oznacza dofinansowania dla powiatów, których wskaźnik dochodów powiatowych na 1 mieszkańca powiatu jest mniejszy niż wskaźnik wszystkich dochodów powiatowych na 1 mieszkańca we wskaźniku krajowym. 

Subwencję wyrównawczą otrzymują te powiaty, które charakteryzują dochody poniżej średniej krajowej. 

Dodatkowo istnieje również subwencja wyrównawcza, która przeznaczona jest dla wyjątkowo słabych powiatów, a dochód podatkowy powiatu na 1 mieszkańca mniejszy jest od średniej krajowej. Państwo za pomocą budżetu państwowego jest w stanie wydawać środki na wsparcie dla słabiej rozwiniętych regionów kraju, może też korzystać ze środków pozabudżetowych, o ile takowe posiada, a które adresowane są dla podmiotów niepaństwowych, prywatnych. 

Podobne wypracowania do Subwencja wyrównawcza - definicja, przykłady. Subwencja wyrównawcza dla gmin, powiatów