Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Postępowanie administracyjne - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Postępowanie administracyjne jest ściśle określonym działaniem organów administracji publicznej w zakresie swoich obowiązków i kompetencji. 

Termin ten oznacza proces rozpatrywania i rozporządzania kompetencjami prawnymi podmiotów administracyjnych, które mogą rozpatrywać skargi i wnioski w ramach wydawania orzeczeń i zaświadczeń. 

Postępowanie administracyjne oznacza również tzw. rozprawę administracyjną. 

Postępowanie administracyjne jest procedurą, która reguluje pewne procesy w sektorze administracyjnym. Zakres tych czynności określony jest przez Kodeks Postępowania Administracyjnego. KPA ustanowiony został 14 czerwca 1960 r. zgodnie z ustawą o kodeksie postępowania administracyjnego. Artykuł 1 tegoż kodeksu określa całość zakresu działalności:

„Kodeks Postępowania Administracyjnego normuje postępowanie:

  1)   przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, 

  2)   przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w...

Podobne wypracowania