Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prezydium Sejmu - kompetencje, funkcje. Skład Prezydium Sejmu

Prezydium Sejmu jest organem wewnętrznym Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i jest jego integralną częścią. Powołany został na podstawie Regulaminu Sejmu i działa na ściśle określonych w tymże regulaminie zasadach. Prezydium Sejmu składa się z marszałka i wicemarszałków. Marszałek sejmu jest odpowiedzialny za działalność Prezydium. 

Prezydium Sejmu jest naczelnym organem, który koordynuje działalność całego sejmu. Uczestnictwo w Prezydium Sejmu ma również szef Kancelarii Sejmu jako ciało doradcze. 

Funkcje :

- realizacja pracy Sejmu;

- opracowywanie Regulaminów Izby; 

- doradztwo sejmowe;

- prawne badanie zakresu poselskich przywilejów;

- przygotowywanie wniosków i spraw do rozpatrzenia;

- wydawanie opinii na temat spraw wniesionych przez Marszałka.

Prezydium Sejmu może również działać z Trybunałem Konstytucyjnym do którego może się zwrócić w ramach wydania opinii co do zgodności ustawy z konstytucją. 

Posiedzenie Prezydium Sejmu ustalane jest przez marszałka i do niego należy proces usprawnienia działalności prezydium. 

Uchwały podejmowane są tradycyjnym głosowaniem – większością głosów. 

Prezydium Sejmu kieruje posiedzeniami Sejmu, realizuje obrady, ustala porządek i ich przebieg. Dodatkowo wspiera działania ustawodawcze i przyspiesza ich realizację. Prezydium Sejmu jest również odpowiedzialne za realizację współpracy z komisjami sejmowymi, sprawdza skuteczność ich działań. Prezydium Sejmu uchwala również projekt budżetu Kancelarii Sejmu. Prace Prezydium kierowane są przez marszałka lub osoby, które zostały przez niego wyznaczone do kierowania projektami i obradami w tym zakresie. 

TAGI: Polska Sejm

Podobne wypracowania do Prezydium Sejmu - kompetencje, funkcje. Skład Prezydium Sejmu