Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rozporządzenia a uchwała - porównanie

ROZPORZĄDZENIE:

Rozporządzenie jest aktem normatywnym i w terminologii prawa oznacza wykonanie zgodnie z upoważnieniem w ustawie zamiarów i celów, o których jest w niej mowa. Rozporządzenie jest jednym ze źródeł prawa, które obowiązuje obok innych takich jak konstytucja czy ustawa.

Rozporządzenie ma za zadanie wykonanie ustawy i nie może być z nią sprzeczne ani też nie może wykraczać poza jej treść. 

W razie niedopełnienia przez odpowiedni organ w kwestii rozporządzenia sprawą zajmuje się Trybunał Konstytucyjny, który ma obowiązek kontrolować legalność takiego działania. Warunkiem wprowadzenia rozporządzenia jest wskazanie właściwego organu, który będzie za to odpowiedzialny. 

UCHWAŁA:

Uchwała w źródle prawa stanowi swego rodzaju wyraz, akt woli ciała kolegialnego, dla przykładu mogą nimi być sejm itp. Uchwała określa stanowisko danej instytucji w jakiejś sprawie. Uchwała jest źródłem prawa administracyjnego i obowiązuje w administracji publicznej. Treść uchwały to także akt normatywny, w sejmie lub w senacie. 

Wyróżniamy uchwały wykonawcze i samoistne. Aby uchwała mogła wejść w życie konieczna jest większość głosów. 

Uchwała ma zazwyczaj charakter deklaratywny, komunikuje osobom, do których jest kierowana pewne zmiany i regulacje. Wedle innej terminologii uchwałą może być ustawa a nawet i rozporządzenie. 

W znaczeniu słowa „uchwała” bardzo często wykracza się poza ramy podręcznikowe i stosuje się je dla scharakteryzowania ogólnych aktów normatywnych. 

Zarówno rozporządzenie, jak i uchwała są ważnymi elementami polskiego prawa administracyjnego i stanowią regulacje pewnych postanowień i norm prawnych. 

Podobne wypracowania do Rozporządzenia a uchwała - porównanie