Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Naród - Czynniki narodotwórcze. Opracowanie

Naród w ujęciu politycznym jest grupą ludzi, którzy uznają się za naturalną wspólnotę polityczną. Jest to jedna z najprostszych, lecz jednocześnie najbardziej trafnych definicji. Jednak aby powstał naród, musiały zajść określone procesy nazywane – narodotwórczymi. Możemy wymienić sześć głównych czynników warunkujących powstanie narodu:

- Wspólne pochodzenie etniczne – ludzie tworzący naród muszą mieć poczucie więzi ze sobą. Najłatwiej wychodzi to wtedy, gdy jak najwięcej ich łączy. Bardzo istotny jest wspólny język, którym się posługują. Nie chodzi w tym wypadku tylko o poczucie przynależność do danej grupy podobnych ludzi, lecz również o względy czysto pragmatyczne. Ludziom łatwiej jest się porozumieć, gdy mówią tym samym językiem czy dialektem. Bardzo istotna jest również wspólna kultura i tradycja wynikająca ze wspólnej historii.

- Wspólne terytorium – ludzie mieszkający w określonym miejscu są w stanie dużo lepiej się ze sobą zintegrować niż wtedy, gdy mieszkają daleko od siebie. Czują wtedy poczucie wspólnoty i związek emocjonalny z miejscem zamieszkania oraz osobami zamieszkującymi to samo terytorium.

- Integracja gospodarcza oznacza wspólnotę interesów. Ludzie mający podobne plany i cele czują ze sobą związek. Łatwiej im nawiązać współpracę, gdy mają wspólny cel i tylko kooperując są w stanie go osiągnąć. Zwykło się mawiać, że nic tak nie zbliża ludzi jak wspólne interesy.

- Wspólna kultura – społeczeństwo, które ma poczucie wspólnoty kulturowej jest w stanie nawiązać ze sobą dużo bliższe relacje. Dzieła literackie, obrazy, budowle i muzyka nawiązujące do wspólnej przeszłości integrują społeczeństwo, które czuje związek i utożsamia się z ludźmi, z którymi ma wspólną przeszłość – przodkami narodu.

- Integracja społeczna musi zachodzić między ludźmi, by powstał naród. Tylko zintegrowani obywatele będą w stanie stworzyć coś razem. Samoistnie tworzy się pewna hierarchia społeczna, wewnątrz której powstają poszczególne zależności między jednostkami. Gdy człowiek zda sobie sprawę, że w grupie jest w stanie osiągnąć lepsze rezultaty niż indywidualnie, to zaczyna czuć potrzebę integracji.

- Wspólna organizacja polityczna bardzo jednoczy ludzi. Wspólne władze, organizacje, ugrupowania dają poczucie tożsamości z osobami, które są również z nimi związane.

Podobne wypracowania do Naród - Czynniki narodotwórcze. Opracowanie