Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rozporządzenie a zarządzenie - porównanie

W koncepcji prawa rozporządzenie jest aktem normatywnym, który jest wydawany z upoważnienia ustawowego w ramach wykonania i wyegzekwowania postanowień ustawowych. Rozporządzenie jest źródłem prawa i pojawia się w hierarchii aktów normatywnych tuż obok konstytucji, ustawy, aktów prawa miejscowego i umów międzynarodowych. 

Zarządzenie również jest aktem normatywnym, ale nie stanowi ono źródła prawa, które obowiązuje, jest wydawany przez np. Prezydenta RP lub premiera. 

Zarządzenie stanowi raczej wewnętrzny charakter i reguluje sprawy wewnątrz struktur administracji np. w rządzie. 

Zarządzenie ma charakter swobodny i przestrzegane jest zwykle w samych strukturach, w których jest wydawane. Zarządzenia obowiązują w urzędach, bankach i spółkach. 

Inaczej jest z rozporządzeniem, ma ono na celu dopełnienie postanowień ustawy, jest wydawane przez organ do tego uprawniony, zazwyczaj na zasadzie tzw. delegacji ustawowej. 

Zarządzenie obowiązuje w danej strukturze w której jest wydane, natomiast rozporządzenie działa na mocy ustawy i jest jej dopełnieniem, które respektować musi każdy obywatel. 

Zarządzenie jak każdy akt normatywny musi być wydane zgodnie z kompetencjami przez władzę wykonawczą. W Polsce ten przywilej ma prezydent i premier. 

Zarządzenie może być ogłoszone w Monitorze Polskim. Zarządzenie ma bardzo często charakter porządkujący, natomiast rozporządzenie jest aktem normatywnym regulującym i egzekwującym ustawę. 

Podobne wypracowania do Rozporządzenie a zarządzenie - porównanie