Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konwencje - Konwencja genewska (1951) - cel, treść, skutki

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Konwencja podpisana w Genewie w 1951 roku dotyczy statusu uchodźca. Istnieje cały szereg umów podpisanych w tym szwajcarskim mieście, niekiedy używa się nawet określenia „prawo genewskie”. Następuje to wtedy, gdy mówimy o prawie opartym właśnie na tych konwencjach.

W świetle Karty Narodów Zjednoczonych – każdy człowiek powinien korzystać z podstawowego pakietu praw i wolności, jednak do 1951 roku status uchodźcy był nieuregulowany prawnie, co powodowało wiele niepokojów w strukturach ONZ. Członkowie przejęci losem uchodźców postanowili zagwarantować im możliwie jak najszersze prawa.

Konwencja genewska z 1951 r. składa się z 46 artykułów. Artykuł I określa dokładne znaczenie terminu „uchodźca”. Uregulowano kwestie związane z podwójnym obywatelstwem. Dokładna definicja tego terminu jest niezwykle istotna, gdyż od chwili wejścia konwencji w życie, każdy z sygnatariuszy będzie w jednakowy sposób traktować uchodźców. Prawa cudzoziemców zawsze wywoływały wiele kontrowersji. Dlatego tak ważne było, aby przedstawić uchodźcę jako podmiot prawa międzynarodowego, który ma nie tylko określone prawa, ale również szereg obowiązków. Osoba ubiegająca się o status...

Podobne wypracowania