Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konwencje - Konwencja berneńska (1886, Akt paryski i in.) - cel, treść, skutki

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych została zawarta w Bernie, 9 września 1886 roku. W Paryżu 24 lipca 1971 został sporządzony Akt paryski konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych. Konwencja została uzupełniona ponownie w Paryżu w dniu 4 maja 1896 roku, następnie zrewidowana w Berlinie w dniu 13 listopada 1908 roku, uzupełniona w Bernie w dniu 20 marca 1914 roku, następnie zrewidowana w Rzymie, w Brukseli i Sztokholmie w dniach: 2 czerwca 1928 roku, 26 czerwca 1948 roku, 14 lipca 1967 roku.

Ostatni raz została poprawiona 2 października 1979 roku. Jak widać, tekst konwencji berneńskiej musiał być wielokrotnie zmieniany i uzupełniany. Przez Polskę umowa ta została ratyfikowana jeszcze przez II wojną światową, a dokładnie – w 1935 roku.

Akt paryski konwencji berneńskiej liczy 38 artykułów. Jego inicjatorem był Wiktor Hugo. Powstał, aby skutecznie chronić prawo autorów do ich dzieł literackich i artystycznych rozumianych jako: „dzieła literackie, naukowe i artystyczne, bez względu na sposób lub formę ich wyrażenia, takie jak książki, broszury i inne pisma; odczyty, przemówienia, kazania i inne dzieła tego rodzaju; dzieła dramatyczne lub dramatyczno-muzyczne; dzieła choreograficzne...

Podobne wypracowania