Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konwencje - Konwencja haska (1961) - cel, treść, skutki

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Konwencja – podpisana w Hadze dnia 5 października 1961 roku – zniosła wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Tekst został wydany w języku angielskim i francuskim, z czego ten drugi ma pierwszeństwo. Polska jest stroną tej konwencji, która weszła w nas w życie 14 sierpnia 2005 roku. Dokument, o którym mowa, składa się z 15 artykułów oraz załącznika.  Obecnie stronami tej konwencji są 52 państwa.

Ratyfikowanie konwencji haskiej oznacza, że wszystkie dokumenty urzędowe sporządzone w państwach będących stronami, są uznawane w Polsce i vice versa – te sporządzone w Polsce, są ważne we wszystkich tych krajach. Jedynym zadaniem urzędnika pozostaje potwierdzenia autentyczności podpisu i pieczęci. Można tego dokonać poprzez dołączenie apostille, którego wzór znajduje się w konwencji. Jest to poświadczenie autentyczności dokumentu sporządzonego w jednym państwie, tak, by miał on ważność w innym kraju. Umowa ta wchodzi w życie po sześćdziesięciu dniach od złożenia dokumentów ratyfikujących.

W tekście umowy podano dokładną definicję pojęcia „dokumenty urzędowe” oraz „apostille” wraz z jego wzorem. Poświadczenie to musi być sporządzone w formie kwadratu o bokach...

Podobne wypracowania