Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Parlament - dwuizbowy parlament - definicja, opis, przykłady krajów

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Parlament stanowi jeden z organów władzy ustawodawczej. Obecnie, w zależności od kraju, stosowane są różne nazwy własne parlamentu, np.: Zgromadzenie Narodowe, Sejm, Kongres. Ma on do spełnienia cztery funkcje: ustawodawczą, ustrojodawczą, kreacyjną i kontrolną. Wyróżniamy parlamenty unikameralne i bikameralne. W większości krajów na świecie funkcjonuje dwuizbowy parlament (bikamerlany). Państwa w których on funkcjonuje, to na przykład:

Polska – Sejm i Senat
Wielka Brytania – Izba Reprezentantów i Izba Gmin
Republika Federalna Niemiec – Bundestag i Bundesrat
Stany Zjednoczone – Izba Reprezentantów i Senat
Szwajcaria – Rada Narodu i Rada Kantonów
Francja – Zgromadzenie Narodowe i Senat
Włochy – Izba Deputowanych i Senat
Hiszpania – Senat i Kongres Deputowanych
Belgia – Izba Deputowanych i Senat

Parlament dwuizbowy występuje najczęściej w państwach federalnych oraz w państwach unitarnych z długą tradycją i historią. Izba wyższa wybierana jest w różny sposób: w wyborach bezpośrednich lub pośrednich, jej członkowie mianowani są przez premiera lub prezydenta, mogą być również przedstawicielami władz lokalnych...

Podobne wypracowania