Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Społeczeństwo obywatelskie - Kultura polityczna - typy. Wyznaczniki kultury politycznej we współczesnych systemach demokratycznych

Kultura polityczna – w swoim najszerszym znaczeniu – jest uznawana za styl życia ludzi. Zawężając jednak to pojęcie, możemy zdefiniować ją jako relacje między rządzącymi a wyborcami. Są to normy i zwyczaje, według których wybierana i sprawowana jest władza. Kultura polityczna składa się z czterech elementów:

1. poznawczego – który obrazuje zainteresowanie kwestiami dotyczącymi polityki krajowej i międzynarodowej, znajomość faktów i wydarzeń na świecie;
2. oceniającego – to umiejętność osądzenia i wydawania opinii na temat zachodzących zjawisk politycznych;
3. emocjonalnego – ocenianie i emocjonalne podchodzenie do zjawisk i wydarzeń ze świata polityki;
4. normatywnego – zawiera w sobie normy i zasady relacji na linii państwo-obywatel.

Gabriel Almond  wybitny politolog, uznany za jednego z współtwórców pojęcia kultury politycznej wraz z Sidney'em Verbą, stworzył trzy typy kultur politycznych, które chyba najtrafniej obrazują sytuacje w różnych krajach świata. Podzieli ją na:

1. zaściankową kulturę polityczną, w której występuje małe, a wręcz znikome zainteresowanie kwestiami politycznymi, obywatele wcale nie uczestniczą w życiu politycznym kraju;
2. podporządkowaną kulturę polityczną – społeczeństwo ma świadomość zachodzących w świecie polityki zdarzeń, lecz nie uczestniczy aktywnie w życiu politycznym kraju;
3. uczestniczącą kulturę polityczną – obywatele wiedzą wiele na temat aktualnej sytuacji politycznej oraz mają świadomość o możliwości aktywnego uczestnictwa i zaangażowania w sprawy polityczne kraju.

Obecnie model ten jest już nie do końca aktualny, gdyż w większości krajów występuje typ mieszany, gdzie większa bądź mniejsza część społeczeństwa jest zainteresowana sprawami politycznymi oraz się w nie angażuje.

Najlepszym typem jest aktywna kultura polityczna, czyli sytuacja, w której obywatele są jak najbardziej zaangażowani w życie politycznie oraz w nim uczestniczą. Kulturę polityczną wyznacza władza, która może nakłaniać, bądź zniechęcać obywateli do uczestnictwa w tworzeniu polityki państwa. Ogromny wpływ na to ma również tradycja, gdyż w państwach, w których obywatele byli zawsze obecni w życiu publicznym, niełatwo będzie to zmienić, ponieważ społeczeństwo czuje potrzebę brania udziału w wydarzeniach politycznych, są one dla nich istotne, ponieważ każdy obywatel ma wrażenie, że z jednej strony – że może wpłynąć na sytuację polityczna, z drugiej – że zaistniała sytuacja polityczna będzie mieć wpływ na jego sytuację.

Podobne wypracowania do Społeczeństwo obywatelskie - Kultura polityczna - typy. Wyznaczniki kultury politycznej we współczesnych systemach demokratycznych