Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Polityka azylowa - Konwencja dublińska (1990) - cel, treść, skutki

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Konwencja dublińska została podpisana 15 czerwca 1990 roku, a w życie weszła ponad siedem lat później, a dokładnie 1 września 1997 roku w dwunastu państwach członkowskich, zaś miesiąc później w Austrii i Szwecji. W Finlandii z kolei wraz z początkiem 1998 roku. Została ona opracowana w ramach Wspólnoty Europejskiej, aby uregulować kwestie związane z otwarciem granic, czyli Porozumieniem z Schengen.

Cel tej konwencji najlepiej opisuje jej preambuła, w której zostaje on sformułowany w następujący sposób: „(…) podjęcia środków w celu uniknięcia jakichkolwiek sytuacji, w których osoby ubiegające się o azyl zbyt długo trzymane są w niepewności, co do prawdopodobnego wyniku rozpatrzenia ich wniosków, oraz w trosce o to, by zagwarantować wszystkim osobom ubiegającym się o azyl, że ich wnioski zostaną rozpatrzone przez jedno z Państw Członkowskich oraz zapewnienia, że nie będą odsyłane kolejno z jednego do drugiego Państwa Członkowskiego w sytuacji, gdy żadne z nich nie uznaje się za państwo właściwe dla rozpatrzenia wniosku o azyl”. Chodzi więc nie tylko o, kolokwialnie mówiąc, ułatwienie osobom ubiegającym się o azyl życia, ale również o ich prawo do zachowania ludzkiej godności, przeciwdziałanie...

Podobne wypracowania