Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konwencje - Konwencja jamajska (1982) - cel, treść, skutki

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Konwencja jamajska, znana też jako Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, została podpisana podczas III konferencji prawa morza Organizacji Narodów Zjednoczonych. Miała ona miejsce 10 grudnia 1982 na Jamajce. Konwencja jamajska weszła w życie 16 listopada 1994 roku. Została ratyfikowana przez 160 państw, m.in. przez Polskę – nasze władze podpisały ją 6 listopada 1998 roku.

Konwencja składa się z siedemnastu rozdziałów (I. Wstęp, II. Morze terytorialne i strefa przyległa, III. Cieśniny wykorzystywane do żeglugi międzynarodowej, IV. Państwa archipelagowe, V. Wyłączna strefa ekonomiczna, VI. Szelf kontynentalny, VII. Morze pełne, VIII. Reżim prawny wysp, IX. Morza zamknięte lub półzamknięte, X. Prawo dostępu państw śródlądowych do morza i od strony morza oraz wolność tranzytu, XI. Obszar, XII. Ochrona i zachowanie środowiska morskiego, XIII. Morskie badania naukowe, XIV. Rozwijanie i przekazywanie technologii morskiej, XV. Załatwianie sporów, XVI. Postanowienia ogólne, XVII. Postanowienia końcowe)

podzielonych na 320 artykułów oraz – dodatkowo – dziewięciu załączników. Jest najważniejszym dokumentem traktującym o prawach morza. Na mocy tej konwencji utworzono Międzynarodową Organizację...

Podobne wypracowania