Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konwencje - Konwencja haska (1954) - cel, treść, skutki

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Konwencja podpisana w Hadze 14 maja 1954 roku dotyczyła ochrony dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego. Jest ona jedną z najważniejszych konwencji haskich, podejmuje kwestie nigdy wcześniej nieporuszane. Żadna umowa nie określała bowiem postępowania wobec dzieł kultury w czasie trwania konfliktu.

Po doświadczeniach z I i II wojny światowej jasne stało się, jak wielkie zagrożenie dla kultury i sztuki stanowią konflikty zbrojne. Wiele dzieł zostało w tym czasie bezpowrotnie utraconych, a rekonstrukcja innych wymagała ogromnych nakładów pracy. Część budynków, w których znajdowały się cenne zabytki, została zrównana z ziemią. Obawiano się więc kolejnych sytuacji, które mogą stanowić poważne zagrożenie nie tylko dla ludzi, ale również ruchomych oraz nieruchomych dóbr. Postanowiono, że pewne ustalenia należy podjąć już podczas pokoju, tak, aby by nie dać się zaskoczyć wojnie bez omówionych wcześniej procedur.

Konwencja haska z 1954 r. zdefiniowała pojęcie „dobra kulturalne”; są za nie uważane bez względu na pochodzenie oraz właściciela. Są to dobra ruchome lub nieruchome, posiadające koniecznie wielką wagę dla dziedzictwa kulturowego narodu. Mogą być to zabytki architektoniczne, religijne, artystyczne...

Podobne wypracowania