Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Deklaracja a konwencja - porównanie i charakterystyka

Nazwa konwencja pochodzi od łacińskiego słowa conventio, czyli „umowa”. Oznacza ona oficjalne spotkanie polityczne bądź porozumienie osiągnięte w wyniku negocjacji i debat.

Konwencja jest prawnie wiążąca, czyli jej podpisanie pociąga za sobą skutki prawne. Nabiera mocy po ratyfikacji przez określoną liczbę stron. Jako przykłady konwencji można wymienić: konwencje genewskie, konwencje haskie, konwencję dublińską czy wiedeńską.

Deklaracja jest z kolei pisemnym oświadczeniem czyichś przekonań lub stanowiska zajmowanego w określonej sprawie. W sensie prawnym nie jest wiążąca. Jest za to rodzajem moralnego zobowiązania, którego niewypełnienie nie pociąga za sobą jednak żadnych skutków prawnych. Przykładem deklaracji są: Deklaracja praw człowieka, Deklaracja Lizbońska czy Deklaracja Filadelfijska.

Najpoważniejsza różnica między konwencją a deklaracją polega na skutkach, jakie przynosi podpisanie każdej z nich. Należy podkreślić – ta pierwsza jest prawnie zobowiązująca, druga zaś nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych, stanowi raczej swoiste wyznanie poglądów i  zobowiązanie etyczne.

Konwencja jest dużo bardziej oficjalna i wymaga ratyfikacji przez odpowiednie organy.

Podobne wypracowania do Deklaracja a konwencja - porównanie i charakterystyka