Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Lista wypracowań w kategorii Stefan Batory

 • Anna Jagiellonka - biografia i dokonania

  Anna Jagiellonka urodziła się 8 października 1523 w Krakowie. Pochodziła z dynastii Jagiellonów. Jej rodzicami byli Zygmunt I Stary i Bona Sforza. Początkowo przyszła królowa Polski zamieszkiwała w Zamku Królewskim na Wawelu. Jednakże w roku 1548 przeniosła się na Mazowsze. Powodem zmiany miejsca pobytu był konflikt, kt&oacu... »

 • Trybunał Koronny i Trybunał Litewski

  Powstanie Trybunału Królestwa Polskiego było skutkiem zrzeczenia się przez Stefana Batorego w roku 1578 pozycji najwyższego i niekwestionowanego sędziego. Od roku 1523, kiedy to pojawiła się w polskim prawie możliwość apelacji, sąd królewski nie był w stanie rozwiązywać olbrzymiej ilości spraw, jakie do niego napływały. Utworzenie... »

 • Powstanie Chmielnickiego - przyczyny, przebieg i skutki

  Rzeczpospolita wieku XVII, jako państwo wielonarodowe, borykać się musiało z problemami o podłożu etnicznym. Ilustruje to zwłaszcza przykład mniejszości kozackiej. Społeczność kozacka, którą tworzyli głównie zbiegli z Polski i Rosji chłopi, zajmowała tereny nad Dnieprem, na południowo-wschodnich krańcach Rzeczpospolitej. Przekonan... »

 • Rządy Zygmunta III Wazy i Stefana Batorego - podobieństwa i różnice

  Nie da się ukryć, iż koncepcje rządzenia – spraw zagranicznych i wewnętrznych, prezentowane przez Stefana Batorego bardzo różniły się od tych, za którymi opowiadał się Zygmunt III Waza. Porównywanie jednak jest o tyle trudne, iż okres przebywania tego pierwszego na tronie polskim zamknął się w dziesięciu latach (1576-1... »

 • Piechota wybraniecka

  Sposobem Stefana Batorego na zreformowanie sił zbrojnych Rzeczypospolitej było utworzenie piechoty wybranieckiej na wzór węgierski. Formację, w skład której wchodzili chłopscy ochotnicy, tzw. wybrańcy, organizować zaczęto w roku 1578 na terenach Korony, natomiast w roku 1595 na Litwie. Na każde 20 łamów królewszczyzn... »

Oprócz Stefan Batory sprawdź również: