Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Powstanie Chmielnickiego - przyczyny, przebieg i skutki

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Rzeczpospolita wieku XVII, jako państwo wielonarodowe, borykać się musiało z problemami o podłożu etnicznym. Ilustruje to zwłaszcza przykład mniejszości kozackiej.

Społeczność kozacka, którą tworzyli głównie zbiegli z Polski i Rosji chłopi, zajmowała tereny nad Dnieprem, na południowo-wschodnich krańcach Rzeczpospolitej. Przekonani i odrębności swojej kultury, nie uznawali oni jednak żadnej zwierzchności, co powodowało konflikty z Polską szlachtą, która próbowała ich sobie podporządkować.

Ukraińcy, oprócz zajęć typowych dla społeczeństw słabo rozwiniętych, takich jak łowiectwo i uprawa roli, trudnili się również rozbojem, co w efekcie doprowadziło do osiągnięcia dużych możliwości militarnych. W roku 1582 Stefan Batory postanowił wykorzystać te siły do obrony granic i utworzył tz. rejestr kozacki. W zamian za usługi, Kozacy otrzymać mieli stały żołd oraz mogli cieszyć się osobistą wolnością. Warunki te spowodowały, że na wezwanie króla Polski odpowiedziało znacznie większa ilość ludzi niż to przewidywano. Jednak zdecydowana większość ludności naddnieprzańskiej obarczana została coraz to większymi ciężarami feudalnymi, co w efekcie prowadziło do wybuchu licznych powstań. Pierwsze miały miejsce już w wieku XVI, kiedy...

Podobne wypracowania