Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Władza ustawodawcza - organy władzy ustawodawczej i ich kompetencje. Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Władza ustawodawcza jest jednym z trzech typów władzy według podziału Monteskiuszowskiego, który podzielił władzę na:

- wykonawczą,
- ustawodawczą,
- sądowniczą.

Władza ustawodawcza ma za zadanie, jak sama nazwa wskazuje, ustanawianie prawa, a dokonuje tego organ przedstawicielski, czyli parlament. Istnieją parlamenty jednoizbowe oraz dwuizbowe. W Polsce obowiązuje typ drugi, czyli bikameralizm. Występuje sejm oraz senat, czyli izba niższa i wyższa.

W skład sejm Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi 460 posłów, którzy zostali wybrani w pięcioprzymiotnikowych wyborach według Ordynacji wyborczej do Sejmu RP. Kadencja sejmu trwa cztery lata i zaczyna się z dniem pierwszego posiedzenia. Obrady sejmu są jawne i odbywają się pod przewodnictwem Marszałka Sejmu, którym obecnie (od 8 lipca 2010 r.) jest Grzegorz Schetyna. Jego zastępcą są Wicemarszałkowie.

Można skrócić kadencję sejmu na wniosek prezydenta lub sejmu, gdy opowie się za tym 2/3 posłów.

Wymienia się trzy podstawowe funkcje sejmu:

1. kreacyjną,
2. ustrojodawczą,
3. ustawodawczą.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa się ze 100 senatorów pochodzących z powszechnych wyborów i mimo mniejszych...

Podobne wypracowania