Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wielka Brytania - Partie polityczne w Wielkiej Brytanii. Opracowanie

Wielka Brytania, a w zasadzie Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, jest państwem unitarnym za stolicą w Londynie. Głową państwa jest królowa – obecnie Elżbieta II. Ustrój Wielkiej Brytanii to monarchia parlamentarna z dwuizbowym parlamentem, dzielącym się na Izbę Gmin i Izbę Lordów. Jako ciekawostkę można podać, że jest to jedyny kraj demokratyczny, który nie ma spisanej konstytucji. Istnieją jednak ustawy i normy, według których sprawowana jest władza. Prawo w dużej mierze opiera się na konwenansach, co w Polsce jest nieznane.

W Wielkiej Brytanii obowiązuje system dwupartyjny, co sprawia, że na arenie politycznej istnieją dwie dominujące partie. W tym wypadku jest są to Partia Konserwatywna i Partia Pracy. W systemie tym ciekawe jest występowanie tak zwanego „gabinetu cieni”, czyli rządu utworzonego przez opozycję tak, by po wygranych wyborach od razu móc stworzyć nowy rząd. Nazwa ta została zaczerpnięta od zjawiska, jakim jest posiadanie opozycyjnego „cienia” przez każdego z członków rządu.

Partia Konserwatywna inaczej zwana „torysami”, powstała w 1832 roku. Jest to ugrupowanie centroprawicowe o neoliberalnych poglądach gospodarczych. Opowiada się za obroną tradycyjnych wartości, w jej szeregach jest wielu eurosceptyków. Torysi nie chcą dopuścić do osłabienia pozycji monarchii i Kościoła anglikańskiego.

W ciągu wielu lat rządów partia ta przechodziła liczne przemiany. Największych zmian dokonano, gdy funkcję premiera sprawowała Margaret Thatcher. Zaczęto wprowadzać prywatyzację, na coraz większą uwagę zasługiwać zaczęły indywidualne przedsiębiorstwa, spadło natomiast znaczenie związków zawodowych. Jednak najbardziej radykalne zmiany można zaobserwować w polityce społeczno-gospodarczej, gdzie zaczęto zmierzać do liberalizmu ekonomicznego.

Partia ta cieszy się największym poparciem wśród klasy średniozamożnej i zamożnej, znikomym wśród klasy robotniczej. Wśród słynnych członków torysów można wymienić takie nazwiska jak: Robert Peel, Benjamin Disraeli, Arthur Balfour, Margaret Thatcher czy obecny premier David Cameron.

W opozycji do Partii Konserwatywnej stoją laburzyści, czyli członkowie Partii Pracy. Została ona założona na początku 1900 roku. Jest ugrupowaniem socjaldemokratycznym i największym poparciem cieszy się wśród klasy robotniczej.

Na początku swojej działalności pozostawała w ścisłym związku ze związkami zawodowymi, jednak po jakimś czasie zależność ta zmniejszyła się, idąc w kierunku liberalizmu i zasad wolnorynkowych. Przez wiele lat ugrupowanie to pozostawało w opozycji do Konserwatystów.

W 1997 roku Tony Blair poprowadził Partię Pracy do zwycięstwa, które powieliła w wyborach w 2001 i 2005 roku. Przegraną okazały się dla nich kolejne wybory. Najsłynniejsi laburzyści to: Clement Attlee, Tony Blair, Gordon Brown i Catherine Ashton.

Podobne wypracowania do Wielka Brytania - Partie polityczne w Wielkiej Brytanii. Opracowanie