Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawa człowieka - Godność człowieka - definicja, pojęcie, znaczenie. Godność człowieka w Konstytucji RP

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Zagadnienie „godności człowieka” wydaje się być dość proste – każdy rozumie to pojęcie na własny sposób, jednak nie są to spostrzeżenia na tyle odległe, by budzić problemy natury znaczeniowej. Niemniej jednak, warto zastanowić się, czy aby na pewno dobrze postrzygamy kwestię godności człowieka. Okazuje się bowiem, że właśnie z braku odpowiedniego zrozumienia tego pojęcia rodzą się problemy natury etycznej.

W najprostszym ujęciu – godność człowieka należy rozumieć jako niezbywalny przymiot, część składową bytu danej jednostki, pewną wewnętrzną właściwość, która nadaje istnieniu ludzkiemu celowość, możliwość do samostanowienia i stanowi jasne zaprzeczenie prawa jakichkolwiek osób trzecich do ingerowania w ów byt lub kontroli nad drugim człowiekiem.

Już w starożytności zastanawiano się, jak to jest z ludzką godnością – co oznacza i skąd pochodzi. Wielcy Grecy, jak Homer czy Pindar, wskazywali pochodzenie arystokratyczne jako źródło godności i wielu przywilejów. W tym ujęciu godność jest miarą doskonałości, ukazaną na podstawie wzorca osobowego. Inny z wielkich Greków – Arystoteles, dla którego celem życia ludzkiego jest cnota, która prowadzi do szczęścia – wskazywał...

Podobne wypracowania