Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Jesień Narodów - co to jest Jesień Narodów? Definicja, charakterystyka. Jesień Narodów i rozpad systemu jałtańskiego

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Jesień Narodów to trwające od 1989 do 1991 roku w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenia rewolucyjne o charakterze społeczno-politycznych. Wynikły one ze zmian w polityce Związku Radzieckiego, który od 1985 roku rozpoczął przebudowę swego systemu polityki zagranicznej, dając większą swobodę państwom satelickim – rezygnując tym samym z doktryny Breżniewa. Pierestrojka, bo tak brzmi nazwa tego procesu, zaproponowana została przez Michaiła Gorbaczowa – ówczesnego Sekretarza Generalnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Znosiła ona układ sił, który funkcjonował pod nazwą ładu jałtańsko-poczdamskiego od zakończenia II wojny światowej.

Do głównych przyczyn Jesieni Ludów należy na pewno kryzys ekonomiczny, który spotkał gospodarkę centralnie planowaną w latach 70. Odbijał się on na ludności, która i tak miała fatalne warunki życiowe, co powodowało duże niezadowolenie społeczne. Liczne bunty były krwawo tłumione, jednak w końcu, w roku 1980, doszło do porozumienia, na mocy którego powstała Solidarność. Miała ona za zadanie chronić prawa robotników. W roku 1988 Lech Wałęsa (NSZZ Solidarność) oraz generał Czesław Kiszczak (minister spraw wewnętrznych) doszli do porozumienia, którego wynikiem...

Podobne wypracowania