Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konserwatyzm - Partie konserwatywne - definicja, charakterystyka, przykłady

Słowo konserwatyzm pochodzi od łacińskiego „conservare” oznaczającego zachowywanie, pozostawianie bez zmian. Początkowo określenie konserwatysta było nacechowane pejoratywnie.  W Stanach Zjednoczonych nazywano tak ludzi, których poziom znajomości spraw społecznych był bardzo niski. Ideologia jest złożona, więc możemy podzielić ją na pięć kategorii: konserwatyzm arystokratyczny, konserwatyzm pragmatyczny, konserwatyzm sytuacyjny, konserwatyzm naturalny, konserwatyzm polityczny.

Partie konserwatywne znajdują się w prawej części strony politycznej. Mają bogatą historię, gdyż przez lata swojego istnienia, czyli mniej więcej od końca XIX wieku, przechodziły ogromne zmiany, a ich popularność wciąż ulegała ogromnym wahaniom. Poparcie straciły tuż po I wojnie światowej, by po wielu ewolucjach wieść partyjny prym w latach '80.

Konserwatyści zakładają, że człowiek jest z natury niedoskonały, więc zdarzają się jednostki dobre i złe, głupie i mądre, dlatego ludzie potrzebują w swoim życiu silnych autorytetów ze strony władz czy religii. Społeczeństwo powinno być mocno zhierarchizowane, tak by ważne urzędy pełniły osoby jak najbardziej kompetentne. Przywiązują wielką wagę do tradycji, ojczyzny i poszanowania kultury, dlatego największe poparcie mają wśród ludzi starszych. Bardzo często błędnie twierdzi się, że są oni przeciwni wszelkim zmianom. Opowiadają się za zmianami lecz, ich zdaniem, muszą być podjęte rozważnie i nie rewolucyjnie, a w drodze ewolucji.

W Polsce partie konserwatywne wciąż mają duże poparcie. Jest to związane z mentalnością Polaków, ich religijności, poszanowaniem tradycji i pamięci o trudnej historii swojego kraju. Konserwatyści bronią się przed napływem zachodnich wzorców, którą mogą zniszczyć polską kulturę. Należy jednak pamiętać, że nie każda partia prawicowa jest partią konserwatywną. Jako przykłady można podać partie takie jak: Kongres Nowej Prawicy, Prawo i Sprawiedliwość, Unia Polityki Realnej, Stronnictwo Konserwatywno – Ludowe.

Podobne wypracowania do Konserwatyzm - Partie konserwatywne - definicja, charakterystyka, przykłady