Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konwencja - co to jest konwencja? Definicja, znaczenie, przykłady konwencji

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Konwencja jest terminem wieloznacznym, obecnym w różnych dziedzinach – jak sztuka czy polityka. Niezależnie od występowania, ma za zadanie unormowanie pewnych zjawisk – od tych istniejących w literaturze i sztuce, które pozwalają przyporządkować poszczególne dzieła nurtom czy też autorom na podstawie cech charakterystycznych, poprzez przedwyborcze zjazdy partyjne, aż po ogólnie przyjęte normy, zwyczaje i sposoby myślenia.

Najważniejsze poruszane w tym tekście znaczenie to konwencja jako umowa międzynarodowa. Służy ona regulacji stosunków międzypaństwowych. Stronami muszą być przynajmniej dwa podmioty (które podlegają prawu międzynarodowemu). Umowa jako instrument prawa ma na celu podejmowanie przez strony wiążących ustaleń. Jest więc obligatoryjna dla wszystkich jej sygnatariuszy, ponieważ stanowi źródło prawa (dokumenty tego typu nabierają mocy prawnej po ich podpisaniu) i to najwyższej rangi – poza umowami, jedynie zwyczaje międzynarodowe można nazwać niekwestionowanym źródłem prawa. Wszystkie inne formy są im podległe.

Jeśli chodzi o długość obowiązywania konwencji, nie ma żadnej reguły. Niektóre posiadają konkretny termin wygaśnięcia, inne mogą zostać rozwiązane jedynie za zgodą...

Podobne wypracowania