Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Doktryna Chruszczowa - definicja, opracowanie

Nikita Chruszczow to radziecki polityk, nieustraszony propagator komunizmu na obszarze państw zdominowanych przez Sowietów. Był także wręcz symbolicznym już działaczem partyjnym, pełnił również funkcję I sekretarza KC KPZR przez ponad jedenaście lat. Ponadto piastował urząd premiera Związku Radzieckiego. Jego działania w głównej mierze opierały się na zreformowaniu i uzdrowieniu sytuacji gospodarczej i politycznej w państwie po śmierci J. Stalina. Cechą charakterystyczną ZSRR była szeroko zakrojona kontrola aparatu władzy nad obywatelami.

Chruszczow postulował przede wszystkim współzawodnictwo obu mocarstw na płaszczyźnie międzynarodowej, zarówno w ujęciu naukowo–technologicznym, jak i militarnym czy gospodarczym. Uważał, że ZSRR powinno dążyć do zdobycia przewagi nad konkurentem, jako że przejawia wyższość w aspekcie systemowym. Współistnienie obu skrajnych systemów powinno doprowadzić do znaczącej przewagi jednego z nich.

Był fanatycznym propagatorem idei komunizmu, przewidywał niemożność zatrzymania rozwoju tej teorii na świecie. Postulował podjecie walki z religią, zwalczał każdą namiastkę własności prywatnej. Chruszczow nie był krwawym dyktatorem, aczkolwiek aktywnie zwalczał wszelkie przejawy buntu i dążenia do wprowadzenia zmian. Znakiem rozpoznawczym jego rządów stał się przymusowy pobyt w szpitalu psychiatrycznym zastępujący więzienie.

Doktryna Chruszczowa dotyczyła także aspektów polityki gospodarczej. Często decyzje podejmowane przez niego w tym zakresie miały opłakane skutki, wynikające z kompletnej nieznajomości polityka wszelkich zagadnień ekonomicznych. Jako syn robotników, Chruszczow ambitnie chciał zmienić poziom egzystencji tej grupy społecznej. Zezwolił wszystkim obywatelom podjąć zatrudnienie, zapewnił wyższe emerytury oraz wynagrodzenie. Co więcej, nakazał także powszechnie rozbudowę osiedli mieszkaniowych.

Pomimo zaangażowania w rozwój państwa i szerzenie założeń komunizmu na świecie, Chruszczow w bardzo dużym stopniu skupił się w swych działaniach na uczestnictwie w wyścigu zbrojeń oraz wyścigu kosmicznym. Wywołało to konieczność ograniczenia wymagań konsumpcyjnych obywateli, co w rezultacie zamieniło się w protesty i demonstracje.

Podobne wypracowania do Doktryna Chruszczowa - definicja, opracowanie