Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Doktryna Chruszczowa - definicja, opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Nikita Chruszczow to radziecki polityk, nieustraszony propagator komunizmu na obszarze państw zdominowanych przez Sowietów. Był także wręcz symbolicznym już działaczem partyjnym, pełnił również funkcję I sekretarza KC KPZR przez ponad jedenaście lat. Ponadto piastował urząd premiera Związku Radzieckiego. Jego działania w głównej mierze opierały się na zreformowaniu i uzdrowieniu sytuacji gospodarczej i politycznej w państwie po śmierci J. Stalina. Cechą charakterystyczną ZSRR była szeroko zakrojona kontrola aparatu władzy nad obywatelami.

Chruszczow postulował przede wszystkim współzawodnictwo obu mocarstw na płaszczyźnie międzynarodowej, zarówno w ujęciu naukowo–technologicznym, jak i militarnym czy gospodarczym. Uważał, że ZSRR powinno dążyć do zdobycia przewagi nad konkurentem, jako że przejawia wyższość w aspekcie systemowym. Współistnienie obu skrajnych systemów powinno doprowadzić do znaczącej przewagi jednego z nich.

Był fanatycznym propagatorem idei komunizmu, przewidywał niemożność zatrzymania rozwoju tej teorii na świecie. Postulował podjecie walki z religią, zwalczał każdą namiastkę własności prywatnej. Chruszczow nie był krwawym dyktatorem, aczkolwiek aktywnie zwalczał wszelkie przejawy buntu...

Podobne wypracowania