Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Definicja państwa wg Jellinka - opracowanie

Georg Jellinek to wybitny znawca prawa państwowego, żyjący na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku, skupiający się na utworzeniu definicji pojęcia prawa oraz państwa. Jellinek krytykował metafizyczne podejście do koncepcji prawa natury oraz poszerzył zakres pozytywizmu prawnego.

Jellinek zastosował podział na elementy obiektywne oraz subiektywne, współistniejące w tym samym czasie. Badanie obiektywne dotyczy państwa jako określonego zjawisko społecznego oraz powiązań pomiędzy jego częściami składowymi. Natomiast przeprowadzanie wszelkich badań nad prawem jest postrzegane jako element subiektywny. Obie płaszczyzny wzajemnie się uzupełniają.

Zgodnie z teorią filozofa, państwo składa się z terytorium, społeczeństwa oraz władzy. Jest to tak zwana trójelementowa teoria państwa. Władza musi być suwerenna, kształtować prawo oraz stosować się do utworzonych przepisów i norm. Państwo jako aparat powinno w pewnym stopniu sprawować władzę nad obywatelami oraz kreować własną wewnętrzną strukturę organizacyjną. Jellinek propagował także stopniowe ograniczanie wpływu państwa na społeczeństwo. Ponadto państwo nie powinno mieć wpływu na religię, wyznania, przyjęte zasady moralne jednostek. Musi odseparować swoje działania polityczne i prawotwórcze od zagadnień związanych z rozwojem gospodarki oraz technologii w państwie.

Z kolei do obowiązków nałożonych na państwo Jellinek zaliczał stawanie w obronie ludności w momencie zaistnienia ewentualnego konfliktu oraz reprezentację kraju na arenie międzynarodowej. Władza państwowa powinna skupić się na tworzeniu oraz przestrzeganiu prawa oraz stanowić wsparcie dla indywidualnych jednostek.

Podobne wypracowania