Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Deklaracje - Deklaracja madrycka (1994 i 2002 r.) - cel, treść, znaczenie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Próbując omówić deklarację madrycką, można odwołać się do dwóch oddzielnych dokumentów powstałych na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Pierwszy z nich odnosi się do ustaleń z Madrytu z roku 1994, drugi to akt podpisany w 2002 roku na Europejskim Kongresie na rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Ustalenia przyjęte w 1994 roku w Madrycie odnosiły się do spraw energetyki. Zgodnie z zapisem Deklaracji madryckiej państwa Unii Europejskiej powinny do 2010 roku osiągnąć 15% udział tzw. energii czystej, niekonwencjonalnej w całości produkcji. Energia niekonwencjonalna to taka wytwarzana bez spalania organicznych paliw kopalnych. W dokumencie kładziono duży nacisk na potrzebę podjęcia takich działań, które znacznie zwiększyłyby wykorzystywanie w Unii Europejskiej energii odnawialnej. Uznano, iż potrzebne jest inwestowanie w tego rodzaju środki pozyskiwania energii jak energia słoneczna i energia wiatru, źródła geotermalne, biogazy czy pływy morskie. Deklaracja stała się bazą dla kolejnych działań Komisji Europejskiej, która opublikowała wkrótce Białą Księgę zatytułowaną „Energia dla przyszłości: odnawialne źródła energii”.

Druga ze wspomnianych Deklaracji madryckich związana jest z zagadnieniem niepełnosprawności....

Podobne wypracowania