Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Terroryzm - rezolucja 1373 - interpretacja, znaczenie rezolucji. Komitet Antyterrorystyczny ONZ - powołanie Komitetu i jego zadania

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Tak zwana rezolucja 1373 to rozwiązanie przyjęte w 2001 r. przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Genezy jej powstania należy doszukiwać się w intensyfikacji działań terrorystycznych – zwłaszcza zamachu islamskich fundamentalistów na wieże Word Trade Center i Pentagon – którym ONZ silnie przeciwstawia się jako organizacja, skoro jej celem jest utrzymanie światowego pokoju.

Rezolucja 1373 uważana jest za najważniejszy dokument przyjęty na forum ONZ po zamachach z 11 września 2001 roku. Dokument ten wzywa do zjednoczenia się w zwalczaniu terroryzmu międzynarodowego, przeciwdziałaniu finansowaniu terrorystów. Głównym postanowieniem rezolucji jest obowiązek zamrażania funduszy terrorystów oraz walka z osobami z nimi powiązanymi.

Innymi punktami stanowiącymi rezolucję są zakazy gromadzenia funduszy przez obywateli, które miałyby służyć organizacjom ekstremistycznym oraz osobom z nimi powiązanym, a także zakaz udzielania różnego rodzaju wsparcia osobom lub ugrupowaniom zamierzającym dokonać ataku terrorystycznego, udzielania schronienia osobom powiązanym z terrorystami itd.

Rezolucja wzywa także państwa do pilnego odbywania procesów terrorystów bądź osób...

Podobne wypracowania