Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Terroryzm - Terroryzm etniczny - definicja, opis, przykłady. Separatyzm - opracowanie zagadnienia

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Czym jest zjawisko, o którym tak często słyszymy w dzisiejszych mediach, określane jako „terroryzm”? W najprostszym rozumieniu, terroryzmem jest posługiwanie się terrorem – a więc przemocą – w celu uzyskania korzyści politycznych od władz danego państwa. Organizacje terrorystyczne swoje cele realizują poprzez zamachy bombowe, morderstwa, uprowadzanie samolotów, wywoływanie zamieszek lub w inny sposób. Organizacje radykalne muszą posługiwać się terroryzmem, ponieważ ich skrajne ideologie i postulaty zawsze są nie do zaakceptowania przez rządzącą elitę, jak i przez większość społeczeństwa.

Jeśli mowa o terroryzmie natury etniczne, zwany jest on także terroryzmem separatystycznym. Celem tego typu terroryzmu jest dążenie do separacji danej nacji, która motywowana jest odrębnością etniczną. Ludzie decydujący się na działania separatystyczne, posiadają silną tożsamość narodową, chcą rozwijać się na własnej płaszczyźnie, wyodrębnionej z ogólnego porządku polityczno-społecznego narodu panującego.

Tożsamość etniczna to przywiązanie do terytorium, określonej populacji posiadającej własną kulturę oraz specyficzne cechy. Tożsamość narodowa składa się na powstanie grupy etnicznej, wspólnoty posiadającej charakterystyczne...

Podobne wypracowania