Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Terroryzm - Terroryzm etniczny - definicja, opis, przykłady. Separatyzm - opracowanie zagadnienia

Czym jest zjawisko, o którym tak często słyszymy w dzisiejszych mediach, określane jako „terroryzm”? W najprostszym rozumieniu, terroryzmem jest posługiwanie się terrorem – a więc przemocą – w celu uzyskania korzyści politycznych od władz danego państwa. Organizacje terrorystyczne swoje cele realizują poprzez zamachy bombowe, morderstwa, uprowadzanie samolotów, wywoływanie zamieszek lub w inny sposób. Organizacje radykalne muszą posługiwać się terroryzmem, ponieważ ich skrajne ideologie i postulaty zawsze są nie do zaakceptowania przez rządzącą elitę, jak i przez większość społeczeństwa.

Jeśli mowa o terroryzmie natury etniczne, zwany jest on także terroryzmem separatystycznym. Celem tego typu terroryzmu jest dążenie do separacji danej nacji, która motywowana jest odrębnością etniczną. Ludzie decydujący się na działania separatystyczne, posiadają silną tożsamość narodową, chcą rozwijać się na własnej płaszczyźnie, wyodrębnionej z ogólnego porządku polityczno-społecznego narodu panującego.

Tożsamość etniczna to przywiązanie do terytorium, określonej populacji posiadającej własną kulturę oraz specyficzne cechy. Tożsamość narodowa składa się na powstanie grupy etnicznej, wspólnoty posiadającej charakterystyczne cechy, które odróżniają ją od zbiorowości. Celem ugrupowań separatystycznych jest secesja przynależnego jej terytorium, które wraz z zamieszkującą je grupą etniczną znajduje się pod jurysdykcją państwa.

Grupa etniczna jest słabsza od jej zwierzchnika – narodu, który posiada własne państwo, a co za tym idzie – historycznie wykształcony aparat represji. Dlatego też ludzie posiadający silną tożsamość etniczną nie mogą pozwolić sobie na otwartą walkę. Z tego powodu uciekają się do rozwiązań skrajnych, do walki z niechętną im władzą w formie terroru.

Celem terrorystów separatystycznych jest więc utworzenie własnego państwa bądź oderwanie skrawka terytorium, a następnie przyłączenie go do innego kraju.

Najstarszą organizacją separatystyczną posługującą się terrorem jest Irlandzka Armia Republikańska (IRA). Organizacja ta została utworzona w 1919 r. przez Michaela Collinsa. Celem IRA było zrzucenie zwierzchnictwa brytyjskiego i utworzenie niepodległego państwa irlandzkiego. IRA doprowadziła do wojny z Brytyjczykami, która zakończyła się podzieleniem wyspy i utworzeniem w 1921r . Wolnego Państwa Irlandzkiego, które pozostało dominium brytyjskim, przyszłość Irlandii Północnej (sześć hrabstw) miała zostać rozstrzygnięta później.

Część członków IRA nie zaakceptowała podziału wyspy (tzw. IRA antytraktatowa), dążyła do zjednoczenia Irlandii w formie niepodległego państwa. W latach sześćdziesiątych konflikt zaostrzył się, co doprowadziło do wybuchu wojny domowej z protestantami. IRA przeprowadziła wiele zamachów bombowych wymierzonych w zwykłych ludzi bądź brytyjskich urzędników państwowych. Po porozumieniach w latach dziewięćdziesiątych między Brytyjczykami i Irlandczykami IRA ogłosiła koniec walk.

Inną organizacją terrorystyczną o charakterze etnicznym jest ETA, organizacja baskijskich nacjonalistów. ETA jest organizacją działającą od 1959 r., w 2010 ogłosiła zawieszenie broni. Jej celem jest secesja hiszpańskiej Baskonii, a następnie utworzenie niepodległego kraju Basków.

Separatystyczne organizacje istnieją także poza Europą, np. w Kanadzie, gdzie działał Front Wyzwolenia Quebecu (FLQ). FLQ dążył do secesji Quebecku, kanadyjskiej prowincji zamieszkiwanej przez Kanadyjczyków pochodzenia francuskiego, posiadających silne poczucie odrębności. Organizacja ta prowadziła działalność terrorystyczną głównie w latach sześćdziesiątych XX wieku. Jej działalność zakończyła się porażką, ugrupowanie zostało rozbite przez policję.

Podobne wypracowania do Terroryzm - Terroryzm etniczny - definicja, opis, przykłady. Separatyzm - opracowanie zagadnienia